Latvijas Republikas

 

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2005. gada 8. septembrī

Nr. 9/1-560

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1.Likumprojekts „Grozījumi likumā” Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokolu””

 / reģ.nr. 1211; dok.nr.4173 /;

 

 

2.Likumprojekts „Grozījums likumā „ Par Līgumu par Eiropas transportlīdzekļu un vadītāja apliecību informācijas sistēmu ( EUCARIS) ”” /reģ.nr.1161; 3980 /;

 

 

3.Likumprojekts „ Par grozījumu Konvencijā par bērna tiesībām „

 /reģ.nr. 1193; dok.nr. 4142 /;

 

 

4.Likumprojekts „ Par Latvijas Republikas un Nīderlandes Karalistes līgumu par sakaru virsnieku privilēģijām un imunitāti” / reģ.nr. 1200; dok.nr. 4155 /.

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 92. panta pirmo daļu, Ārlietu komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

 

Pielikumā : Minētie likumprojekti uz 4.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Vaira Paegle,

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

 

 


 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija

Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

 

Par grozījumu Konvencijā par bērna tiesībām

 

 

 

 

            1.pants. Ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās Asamblejas 1995.gada 21.decembra rezolūciju Nr.50/155 apstiprinātais grozījums Konvencijā par bērna tiesībām, kas paredz 43.panta otrajā daļā aizstāt vārdu “desmit” ar vārdu “astoņpadsmit” (turpmāk – Grozījums), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

 

            2.pants. Grozījums stājas spēkā dienā, kad Grozījuma apstiprināšanas dokuments ir deponēts Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

            3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005. gada _____________________.