Juridiskā komisija

Juridiskā komisija                                                                                                                                                                   Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi Krimināllikumā

(reģ. Nr. 1242)

 

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

2.

Pirmā lasījuma redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi

( 7 )

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13.nr.) šādus grozījumus: 

 

 

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13.nr.) šādus grozījumus: 

44.pants. Tiesību ierobežošana

(1) Tiesību ierobežošana ir tiesību atņemšana uz noteiktu vai visu veidu uzņēmējdarbību, uz noteiktu nodarbošanos, uz noteiktu amatu ieņemšanu vai speciālā likumā paredzēto atļauju vai tiesību iegūšanu.

(2) Tiesību ierobežošana ir papildsods, ko piespriež tiesa, aizliedzot uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem veikt noteiktu vai visu veidu uzņēmējdarbību, noteiktu nodarbošanos, ieņemt noteiktus amatus valsts, pašvaldību, privātajās vai sabiedriskajās organizācijās, uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) un iestādēs vai iegūt speciālā likumā paredzētās atļaujas vai tiesības, ko likumā noteiktajā kārtībā izsniedz vai piešķir valsts, pašvaldību vai citas tam pilnvarotas institūcijas.

(3) Tiesību ierobežošanu tiesa var noteikt arī gadījumos, kad šis sods nav paredzēts šā likuma sevišķās daļas pantos, ja noziedzīgais nodarījums tieši saistīts ar vainīgā uzņēmējdarbību vai nodarbošanos vai izdarīts, ļaunprātīgi izmantojot viņam izsniegto speciālo atļauju vai piešķirtās tiesības.

(4) Ja persona notiesāta ar brīvības atņemšanu vai arestu un ar tiesību ierobežošanu, tad šajā pantā minētais aizliegums attiecas tiklab uz laiku, kad persona izcieš brīvības atņemšanu vai arestu, kā arī uz spriedumā noteikto papildsoda izciešanas laiku, skaitot no brīža, kad tā beidz izciest pamatsodu. Nosakot šo papildsodu kopā ar citiem pamatsoda veidiem, papildsoda izciešanas laiku skaita no brīža, kad šī persona sāk izciest pamatsodu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aizstāt 44.panta otrajā daļā vārdus “no viena gada līdz pieciem gadiem” ar vārdiem “no viena gada līdz desmit gadiem”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Izslēgt likumprojekta 1.pantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

260.pants. Ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšana

(1) Par ceļu satiksmes noteikumu vai transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kas vada transportlīdzekli, un ja tās rezultātā cietušajam nodarīts viegls miesas bojājums ar veselības traucējumu vai vidēja smaguma miesas bojājums, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.

(2) Par šā panta pirmajā daļā norādīto noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kas vada transportlīdzekli, un ja tās rezultātā cietušajam nodarīts smags miesas bojājums vai tā izraisījusi cilvēka nāvi, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.

(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzēto nodarījumu, ja tas izdarīts alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz piecpadsmit gadiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 260.panta trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz piec padsmit gadiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem, transportlīdzekļa vadītāju, kas vadījis autobusu, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz piecpadsmit gadiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem, D kategoriju atņem uz desmit gadiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Izslēgt likumprojekta 2.pantu.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 2.pantu šādā redakcijā:

“Izteikt 260.panta trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz piecpadsmit gadiem, atņemot transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz desmit gadiem.””

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

Neatbalstīt

 

262.pants. Transportlīdzekļa vadīšana alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē

Par transportlīdzekļa vadīšanu, kā arī par transportlīdzekļa praktiskās vadīšanas apmācību alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem.

 

3. Izteikt 262.pantu šādā redakcijā:

“262.pants. Transportlīdzekļa vadīšana alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē

(1) Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā,-

soda ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem, transportlīdzekļa vadītāju, kas vadījis autobusu, soda ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem, D kategoriju atņem uz desmit gadiem.

(2) Par transportlīdzekļa vadītāja atteikšanos no asins pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā,-

        soda ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem, transportlīdzekļa vadītāju, kas vadījis autobusu, soda ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem, D kategoriju atņem uz desmit gadiem.”

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Izteikt likumprojekta 3.pantu šādā redakcijā:

“Aizstāt 262.panta dispozīcijā vārdus “kā arī par transportlīdzekļa praktiskās vadīšanas apmācību” ar vārdiem “vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli”.

Deputāti:A.Kampars, M.Segliņš

Izteikt 262.pantu šādā redakcijā:

“262.pants. Transportlīdzekļa vadīšana alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē

(1) Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā,-

        soda ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem, transportlīdzekļa vadītāju, kas vadījis autobusu, soda ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem, D kategoriju atņem uz desmit gadiem.

(2) Par transportlīdzekļa vadītāja atteikšanos no asins pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā,-

soda ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem, transportlīdzekļa vadītāju, kas vadījis autobusu, soda ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem, D kategoriju atņem uz desmit gadiem.

(3) Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību (transportlīdzekļa vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai atņemtas) un ja vadītājs atrodas alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē,-

     soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem mēnešiem līdz diviem gadiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem, transportlīdzekļa vadītāju, kas vadījis autobusu, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku   no sešiem mēnešiem līdz diviem gadiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem, D kategoriju atņem uz desmit gadiem.”

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 3.panta otro daļu.

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

1. Izteikt 262.pantu šādā redakcijā:

“262.pants. Transportlīdzekļa vadīšana alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē

    Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, –

soda ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem, bet transportlīdzekļa vadītāju, kas vadījis autobusu, – ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem, D kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības – uz desmit gadiem.”

 


 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt likumu ar 262.1 pantu šādā redakcijā:

„262.1pants. Atteikšanās no alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes

       Par transportlīdzekļa vadītāja atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas asinīs noteikšanai vai narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā,-

      soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot transportlīdzekļa vadītāja tiesības uz laiku no trim līdz desmit gadiem.“

 

Atbalstīt

2. Papildināt likumu ar 262.1 pantu šādā redakcijā:

“262.1pants. Atteikšanās no alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes

       Par transportlīdzekļa vadītāja atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai asinīs vai narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, –

      soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot transportlīdzekļa vadītāja tiesības uz laiku no trim līdz desmit gadiem.”