Aizsardzības un iekšlietu komisija

 

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija                                                                                                                                                        Likumprojekta 2.lasījumam

 

Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā

(reģ.nr. 1267)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

 

Pr.nr.

 

Priekšlikumi 2.lasījumam (NAV)

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

 

 

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Iedzīvotāju reģistra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 19.nr.; 2002, 7., 21.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Priekšlikumu nav

 

Izdarīt Iedzīvotāju reģistra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 19.nr.; 2002, 7., 21.nr.) šādus grozījumus:

 

21.pants. Iestādēm, uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) un organizācijām, kā arī fiziskajām personām ir tiesības saņemt no Reģistra statistiskās ziņas. Pārvalde var sniegt arī citas vispārīga rakstura ziņas, kas neļauj identificēt konkrētu personu.

 

1. Aizstāt 21.pantā vārdus "uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)" ar vārdu "komersantiem".

 

 

 

 

 

1. Aizstāt 21.pantā vārdus "uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)" ar vārdu "komersantiem".

 

 

22.pants. Valsts varas un pārvaldes iestādēm, pašvaldībām un to iestādēm, organizācijām un uzņēmējsabiedrībām, kurām deleģētas valsts pārvaldes funkcijas, kā arī tiesām un prokuratūrai ir tiesības saņemt no Reģistra šā likuma 10.pantā minētās ziņas atbilstoši minēto iestāžu kompetencei.

 

2. Aizstāt 22.pantā vārdus "uzņēmējsabiedrībām, kurām" ar vārdiem "komersantiem, kuriem".

 

 

 

 

 

2. Aizstāt 22.pantā vārdus "uzņēmējsabiedrībām, kurām" ar vārdiem "komersantiem, kuriem".