Rīgā, 2005

Rīgā, 2005.gada 7.septembrī

Nr.9/3 –

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par I.Ginteres apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi”;

“Par L.Kanaviņas apstiprināšanu par Aizkraukles rajona tiesas tiesnesi”;

 “Par A.Zaviļeiska apstiprināšanu par Siguldas tiesas tiesnesi”.

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                    M.Segliņš 


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par I.Ginteres apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi

 

 

Apstiprināt Ilzi Ginteri par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi.