Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

2005. gada 8. septembrī Nr. 8/6-2.2.-56

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Lūdzam iekļaut nākamās Saeimas plenārsēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījums likumā “Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu””.

 

Pielikumā: Likumprojekts

 

Saeimas deputāti :

 

 

 1. ___________________         _______________________

 

 2. ___________________         _______________________

 

 3. ___________________         _______________________

 

 4. ___________________         _______________________

 

5. ___________________     _______________________

 

 6. ___________________         _______________________

 

7. ___________________        _______________________

 

 8. ___________________          ________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

 

“Grozījums likumā “Par nacionālās pretošanās

kustības dalībnieka statusu””

 

Izdarīt likumā “Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu” šādu grozījumu:

 

1. Izteikt 4. pantu šādā redakcijā:

 

“4. pants. (1) Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu piešķir tā pašvaldība, kas veikusi attiecīgās personas reģistrāciju dzīvesvietā, ja darbību nacionālās pretošanās kustībā apliecina ar Latvijas valsts arhīvu vai citu valstu arhīvu izsniegtu dokumentu par darbību nacionālās pretošanās kustībā vai arī ar Latvijas Republikas tiesas spriedumu, ar kuru tiesa konstatē faktu par attiecīgās personas darbību nacionālās pretošanās kustībā, gadījumos, kad arhīvos nav saglabājušies šo faktu apliecinoši dokumenti.

(2) Ja persona, kura vēlas iegūt nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu, nevar iesniegt pašvaldībai kādu no šā panta pirmajā daļā noteiktajiem dokumentiem, pašvaldība piešķir nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu pamatojoties uz Tieslietu ministrijas atzinumu”.