Latvijas Republikas

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2005. gada 8. septembrī

Nr. 9/1-561

 

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1 Likumprojekts „Par Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu izdošanas līgumu „ /reģ.nr. 1206; 4160 /;

 

 

2.Likumprojekts „Par Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu savstarpējās tiesiskās palīdzības līgumu ” /reģ.nr. 1214; dok.nr. 4180 /.

 

 

 

Pielikumā : Minētie likumprojekti uz 2.lp.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

 

Vaira Paegle,

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

 

 

 


Iesniedz Ārlietu komisija                                                          Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

Par Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu

savstarpējās tiesiskās palīdzības līgumu

 

 

 

 

  1. pants. Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu savstarpējās tiesiskās palīdzības līgums ( turpmāk-Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

  1. pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Tieslietu ministrija.

 

  1. pants. Līgums stājas spēkā tā 18. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

  1. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005. gada ________________________.