Rīga

 

 

Rīga

 

 

08.09.2005. Nr. 8/5 –

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

Par grozījumu Latvijas Republikas Satversmē.

 

 

            Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē”.

 

 

 

P i e l i k u m ā: likumprojekts un anotācija, 2 lpp.

 

 

Saeimas deputāti:

 

1. ___________________________         6. _________________________

 

2. ___________________________         7. _________________________

 

3. ___________________________         8.  _________________________

 

4. ___________________________         9. _________________________

 

5. ___________________________         10. _________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIKUMPROJEKTS

 

Grozījums Latvijas Republikas Satversmē

 

Izdarīt Latvijas Republikas Satversmē šādu grozījumu:

 

Izteikt 110.panta pirmo teikumu šādā redakcijā: “Valsts aizsargā laulību – savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Likumprojekta “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē ”

ANOTĀCIJA 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Šobrīd Satversmes 110.pants nosaka valsts pienākumu aizsargāt, ģimeni, vecāku un bērna tiesības. Ņemot vērā tradicionālo uzskatu par laulību un ģimeni, kas Latvijā izveidojies kultūrvēsturiskās attīstības gaitā, kā arī pastāvīgos apdraudējumus šai tradicionālajai vērtībai, ir nepieciešams Latvijas likumdošanā iekļaut laulības definīciju.

 

 

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Likumprojekts paredz iekļaut 110.pantā laulības definīciju, nosakot, ka valsts aizsargā laulību – savienību starp vīrieti un sievieti.

Šāds grozījums arī konstitucionālā līmenī nostiprinās šobrīd Latvijā noteikto kārtību, ka laulība starp viena dzimuma personām ir aizliegta (CL 35.pants).

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Nav nepieciešams izdot papildus normatīvos aktus.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta izpilde neietekmē valsts vai pašvaldību institūciju funkcijas.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

Sabiedrība tiks informēta, publicējot normatīvo aktu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvais akts neierobežo indivīda tiesības.