Aizsardzības un iekšlietu komisija

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija                                                                                                                                    Likumprojekta 2.lasījumam

 

Grozījumi Sodu reģistra likumā

(reģ.nr. 1266)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

 

Pr.nr.

 

Priekšlikumi 2.lasījumam (NAV)

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

 

 

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Sodu reģistra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 22.nr.; 2003, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Priekšlikumu nav

 

Izdarīt Sodu reģistra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 22.nr.; 2003, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

16.pants

(1) Tiesības saņemt ziņas no Reģistra aktuālās datu bāzes ir:

1) fiziskajām personām — ziņas par sevi;

2) izziņas iestādēm, prokuratūras iestādēm un tiesām — ziņas to lietvedībā esošu lietu pirmstiesas izmeklēšanai, izskatīšanai un iztiesāšanai;

3) operatīvās darbības subjektiem — saskaņā ar Operatīvās darbības likumu;

4) iestādēm, kuras ir tiesīgas izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas, — ziņas to lietvedībā esošo administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanai;

5) citām valsts iestādēm, pašvaldībām un to iestādēm, organizācijām un uzņēmējsabiedrībām, kurām deleģētas valsts pārvaldes funkcijas, — normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem;

6) .....; 

7) ....;

8) .....

(2)......

 

1. Aizstāt 16.panta pirmās daļas 5.punktā vārdus "uzņēmējsabiedrībām, kurām" ar vārdiem "komersantiem, kuriem".

 

 

 

 

1. Aizstāt 16.panta pirmās daļas 5.punktā vārdus "uzņēmējsabiedrībām, kurām" ar vārdiem "komersantiem, kuriem".

 

 

19.pants

(1) Tiesības saņemt ziņas no Reģistra arhīva datu bāzes ir:

1) fiziskajām personām, par kurām Reģistra arhīva datu bāzē tiek glabāta informācija;

2) izziņas iestādēm, prokuratūras iestādēm un tiesām pirmstiesas izmeklēšanas veikšanai, lietu izskatīšanai un iztiesāšanai;

3) personām, kurām ziņas nepieciešamas zinātniskiem vai statistiskiem pētījumiem;

4) citām valsts iestādēm, pašvaldībām un to iestādēm, organizācijām un uzņēmējsabiedrībām, kurām deleģētas valsts pārvaldes funkcijas, — normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem.

 (2) Lai saņemtu ziņas no Reģistra arhīva datu bāzes, pieprasījumā atbilstoši šā panta pirmajai daļai norādāms ziņu nepieciešamības pamatojums.

 

2. Aizstāt 19.panta pirmās daļas 4.punktā vārdus "uzņēmējsabiedrībām, kurām" ar vārdiem "komersantiem, kuriem".

 

 

 

 

2. Aizstāt 19.panta pirmās daļas 4.punktā vārdus "uzņēmējsabiedrībām, kurām" ar vārdiem "komersantiem, kuriem".