2005

2005. gada ____. septembrī

Nr.___________________

 

Saeimas Prezidijam

 

Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisija savā š.g. 7. septembra sēdē ir izskatījusi likumprojektu “Grozījumi Apsardzes darbības likumā” (reģ. nr. 1281) 1. lasījumam.

Komisija ir konceptuāli atbalstījusi minēto likumprojektu un lūdz to iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā.

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja biedre                                                 L.Mūrniece

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Apsardzes darbības likumā

 

Izdarīt Apsardzes darbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 2001, 3.nr.; 2002, 13.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2., 10.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus "uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komersants" (attiecīgā locījumā).

 

2. Aizstāt visā likumā vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komersants" (attiecīgā locījumā).

 

3. Papildināt 5.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu apsardzes darbības veikšanai iekasējama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā."