Aizsardzības un iekšlietu komisija

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija                                                                                                                                    Likumprojekta 2.lasījumam

 

Grozījumi Civilās aizsardzības likumā

(reģ.nr. 1262)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

 

Pr.nr.

 

Priekšlikumi 2.lasījumam (NAV)

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

 

 

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Civilās aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 5.nr.; 1995, 8.nr.; 1997, 5.nr.; 1998, 13.nr.; 2005, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Priekšlikumu nav

 

Izdarīt Civilās aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 5.nr.; 1995, 8.nr.; 1997, 5.nr.; 1998, 13.nr.; 2005, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

1. Aizstāt visā likumā:

 

vārdus "uzņēmums, uzņēmējsabiedrība" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komersants" (attiecīgā locījumā);

 

vārdus "uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komersants" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus "uzņēmums, uzņēmējsabiedrība" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komersants" (attiecīgā locījumā) un vārdus "uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)" (attiecīgā locījumā) – ar  vārdu "komersants" (attiecīgā locījumā).

 

3.pants. Sistēmas galvenie uzdevumi

Sistēmas galvenie uzdevumi ir šādi:

1)...

2)sagatavot iedzīvotājus, uzņēmumu, iestāžu un organizāciju vadošos darbiniekus, valsts un nozaru dienestus un specializētās vienības darbam iespējamās ārkārtas situācijās;

3)....

2. Aizstāt 3.panta 2.punktā vārdu "uzņēmumu" ar vārdu "komersantu".

 

 

 

 

2. Aizstāt 3.panta 2.punktā vārdu "uzņēmumu" ar vārdu "komersantu".