Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2005. gada 13. oktobra
sēdes darba kārtība (9:00)

9.00 - ASV kongresmeņa, ASV un Baltijas parlamentārās sadarbības grupas līdzpriekšsēdētāja Džona Šimkus uzrunaI. Prezidija ziņojumi
1. Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Grozījums Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā"". (Reģ. nr.1381)
                        (Dok. nr.4732, 4732A)        (Balsojums: par-20, pret-58, atturas-2)
                         Deputāti Jakovs Pliners, Vladimirs Buzajevs, Andrejs Aleksejevs, Nikolajs Kabanovs, Juris Sokolovskis, Andris Tolmačovs
                         Noraidīts
2.         2. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības protokolu par 1993.gada 2.jūnija Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par pārceļošanas procesa regulēšanu un pārceļotāju tiesību aizsardzību pagarināšanu". (Reģ. nr.1382)
                        (Dok. nr.4736, 4736A)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-1)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai (atbildīgā), Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi Saeimas kārtības rullī". (Reģ. nr.1383)
                        (Dok. nr.4737, 4737A)        (Balsojums: par-73, pret-6, atturas-0)
                         Mandātu un iesniegumu komisija
                         Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)
4.         4. Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā". (Reģ. nr.1384)
                        (Dok. nr.4738, 4738A)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)
5.         5. Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā". (Reģ. nr.1385)
                        (Dok. nr.4751, 4751A)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Sociālo un darba lietu komisijai (atbildīgā), Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai
6.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"". (Reģ. nr.1386)
                        (Dok. nr.4752, 4752A)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijām :    Sociālo un darba lietu komisijai (atbildīgā), Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai
7.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā"". (Reģ. nr.1387)
                        (Dok. nr.4753, 4753A)        (Balsojums: par-66, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Sociālo un darba lietu komisijai (atbildīgā)
8.         8. Likumprojekts "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā". (Reģ. nr.1388)
                        (Dok. nr.4754, 4754A)        (Balsojums: par-66, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)
9.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"". (Reģ. nr.1389)
                        (Dok. nr.4755, 4755A)        (Balsojums: par-65, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
                         Nodots komisijai :    Sociālo un darba lietu komisijai (atbildīgā)
10.         10. Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā". (Reģ. nr.1391)
                        (Dok. nr.4765, 4765A)        (Balsojums: par-64, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
                         Nodots komisijai :    Sociālo un darba lietu komisijai (atbildīgā)
59.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem"" (Reģ. nr.1394)
                        (Dok. nr.4802)        (Balsojums: par-60, pret-16, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
                         Nodots komisijām :    Aizsardzības un iekšlietu komisijai (atbildīgā), Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, Juridiskā komisijai
2. Par iesniegto patstāvīgo priekšlikumu

11.         Lēmuma projekts "Par ilgtermiņa konceptuālā dokumenta "Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā" apstiprināšanu". (Lēm. proj. reģ. nr.815)
                        (Dok. nr.4777)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
3. Par atvaļinājuma piešķiršanu

12.         1. Deputātam Anatolijam Mackevičam.
                        (Dok. nr.4779)        (Balsojums: par-63, pret-0, atturas-0)
13.         2. Deputātam Jānim Šmitam.
                        (Dok. nr.4780)        (Balsojums: par-65, pret-0, atturas-0)
14.         3. Deputātam Jurim Dobelim.
                        (Dok. nr.4783)        (Balsojums: par-63, pret-1, atturas-0)


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
15.         1. Lēmuma projekts "Par Santas Bernhardes atkārtotu iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.812)
                        (Dok. nr.4774)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
                         Juridiskā komisija
16.         2. Lēmuma projekts "Par Daigas Danšinas apstiprināšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.813)
                        (Dok. nr.4775)        (Balsojums: par-66, pret-0, atturas-1)   Paziņojums   
                         Juridiskā komisija
17.         3. Lēmuma projekts "Par Andra Jonikāna apstiprināšanu par Ludzas rajona tiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.814)
                        (Dok. nr.4776)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
                         Juridiskā komisija
52.         Lēmuma projekts "Par deputāta Paula Kļaviņa atsaukšanu no Juridiskās komisijas" (Lēm. proj. reģ. nr.816)
                        (Dok. nr.4791)        (Balsojums: par-68, pret-1, atturas-1)   Paziņojums   
                         Deputāti: Artis Kampars, Guntis Bērziņš, Paulis Kļaviņš, Inguna Rībena, Roberts Jurķis, Ingrīda Circene, Liene Liepiņa, Māra Ceriņa, Kārlis Strēlis, Ausma Ziedone-Kantāne
54.         Lēmuma projekts "Par deputātes Māras Ceriņas atsaukšanu no Sociālo un darba lietu komisijas" (Lēm. proj. reģ. nr.818)
                        (Dok. nr.4793)        (Balsojums: par-68, pret-2, atturas-0)   Paziņojums   
                         Deputāti: Artis Kampars, Guntis Bērziņš, Paulis Kļaviņš, Inguna Rībena, Igors Aleksandrovs, Ingrīda Circene, Roberts Jurķis, Liene Liepiņa, Māra Ceriņa, Kārlis Strēlis
53.         Lēmuma projekts "Par deputāta Paula Kļaviņa ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā" (Lēm. proj. reģ. nr.817)
                        (Dok. nr.4792)        (Balsojums: par-62, pret-0, atturas-1)   Paziņojums   
                         Deputāti: Artis Kampars, Guntis Bērziņš, Paulis Kļaviņš, Inguna Rībena, Roberts Jurķis, Ingrīda Circene, Liene Liepiņa, Māra Ceriņa, Kārlis Strēlis, Ausma Ziedone-Kantāne
55.         Lēmuma projekts "Par deputātes Māras Ceriņas ievēlēšanu Juridiskajā komisijā" (Lēm. proj. reģ. nr.819)
                        (Dok. nr.4794)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
                         Deputāti: Artis Kampars, Guntis Bērziņš, Paulis Kļaviņš, Inguna Rībena, Igors Aleksandrovs, Ingrīda Circene, Roberts Jurķis, Liene Liepiņa, Kārlis Strēlis, Ausma Ziedone-Kantāne, Māra Ceriņa
56.         Lēmuma projekts "Par deputāta Arta Kampara atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas" (Lēm. proj. reģ. nr.820)
                        (Dok. nr.4795)        (Balsojums: par-70, pret-1, atturas-0)   Paziņojums   
                         Deputāti: Guntis Bērziņš, Paulis Kļaviņš, Inguna Rībena, Igors Aleksandrovs, Ingrīda Circene, Artis Kampars, Roberts Jurķis, Liene Liepiņa, Māra Ceriņa, Kārlis Strēlis
58.         Lēmuma projekts "Par deputāta Roberta Jurķa ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā" (Lēm. proj. reģ. nr.822)
                        (Dok. nr.4797)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
                         Deputāti: Artis Kampars, Guntis Bērziņš, Paulis Kļaviņš, Inguna Rībena, Igors Aleksandrovs, Ingrīda Circene, Roberts Jurķis, Liene Liepiņa, Māra Ceriņa, Kārlis Strēlis
57.         Lēmuma projekts "Par deputāta Arta Kampara ievēlēšanu Nacionālajā drošības komisijā" (Lēm. proj. reģ. nr.821)
                        (Dok. nr.4796)        (Balsojums: par-63, pret-2, atturas-9)   Paziņojums   
                         Deputāti: Guntis Bērziņš, Paulis Kļaviņš, Inguna Rībena, Igors Aleksandrovs, Ingrīda Circene, Artis Kampars, Roberts Jurķis, Liene Liepiņa, Māra Ceriņa, Kārlis Strēlis


III. Pieprasījumu komisijas atzinums
18.         Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu Andreja Klementjeva, Jāņa Urbanoviča, Vitālija Orlova, Alekseja Vidavska, Borisa Cileviča, Jāņa Jurkāna, Igora Solovjova, Ivana Ribakova, Valērija Agešina un Aleksandra Bartaševiča pieprasījumu labklājības ministrei Dagnijai Staķei "Par Nacionālā rīcības plāna nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai (2004.-2006.) izpildi". (Lēm. proj. un piepr. reģ. nr.807)   (Pieprasījumu komisijas atzinums)
                        (Dok. nr.4702, 4702A)        (Balsojums: par-16, pret-65, atturas-0)
                         Noraidīts


IV. Likumprojektu izskatīšana
19.         1. Likumprojekts "Grozījumi Robežsardzes likumā". (Reģ. nr.1353)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4684, 4684B)        (Balsojums: par-72, pret-2, atturas-2)   Likums   
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
20.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju"". (Reģ. nr.1361)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4695, 4695B)        (Balsojums: par-77, pret-1, atturas-0)   Likums   
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
21.         3. Likumprojekts "Sodu reģistra likums". (Reģ. nr.1362)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4696, 4696B)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
22.         4. Likumprojekts "Grozījumi Operatīvās darbības likumā". (Reģ. nr.1363)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4697, 4697B)        (Balsojums: par-83, pret-1, atturas-0)   Likums   
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
23.         5. Likumprojekts "Aizturēto personu turēšanas kārtības likums". (Reģ. nr.1364)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4698, 4698B)        (Balsojums: par-75, pret-7, atturas-8)   Likums   
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
24.         6. Likumprojekts "Grozījums Darba likumā ". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.220) (Reģ. nr.1167)
                         (3. lasījums)       (5 priekšlikumi)
                        (Dok. nr.4778, 4778A, 4778B)        (Balsojums: par-68, pret-1, atturas-1)   Likums   
                         Sociālo un darba lietu komisija
25.         7. Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.521) (Reģ. nr.1320)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.4523, 4763)        (Balsojums: par-63, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
26.         8. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Valsts zemes dienestu"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.614) (Reģ. nr.1323)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.4526, 4772)        (Balsojums: par-66, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
                         Juridiskā komisija
61.         10. Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā". (Reģ. nr.1391)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4765, 4765A,4806)        (Balsojums: par-66, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Sociālo un darba lietu komisija
27.         9. Likumprojekts "Grozījumi Civilās aizsardzības likumā". (Reģ. nr.1262)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.4739)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
28.         10. Likumprojekts "Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā". (Reģ. nr.1267)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.4740)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
29.         11. Likumprojekts "Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā". (Reģ. nr.1247)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.4762)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
30.         12. Likumprojekts "Par skaidras naudas deklarēšanu". (Reģ. nr.1179)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.4764)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)   Likums   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
31.         13. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"". (Reģ. nr.1192)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.4768)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-1)   Likums   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
32.         14. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.1181)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.4054, 4741)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Juridiskā komisija
33.         15. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.1305)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4502,4742)        (Balsojums: par-74, pret-2, atturas-4)   Pieņemts   
                         Juridiskā komisija
34.         16. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.924)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.2957, 4743)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Juridiskā komisija
35.         17. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Reģ. nr.1339)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4566, 4744)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-4)   Pieņemts   
                         Juridiskā komisija
36.         18. Likumprojekts "Grozījumi Jūras kodeksā". (Reģ. nr.1287)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4475, 4745)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Juridiskā komisija
37.         19. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.1342)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4609, 4746)        (Balsojums: par-71, pret-4, atturas-0)   Pieņemts   
                         Juridiskā komisija
38.         20. Likumprojekts "Grozījums Ceļu satiksmes likumā". (Reģ. nr.1356)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4687, 4747)        (Balsojums: par-73, pret-3, atturas-1)   Pieņemts   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
39.         21. Likumprojekts "Grozījums Autopārvadājumu likumā". (Reģ. nr.1357)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4688, 4748)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-6)   Pieņemts   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
40.         22. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Banku"". (Reģ. nr.1358)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4690, 4749)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-5)   Pieņemts   
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
41.         23. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"". (Reģ. nr.1054)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3544)        (Balsojums: par-10, pret-65, atturas-10)   Noraidīts   
                         Nacionālās drošības komisija
                         Noraidīts
              24. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"". (Reģ. nr.1113)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3748)        (Balsojums: par-79, pret-1, atturas-0)   Noraidīts   
                         Nacionālās drošības komisija
                         Noraidīts

                 25. Alternatīvais likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"". (Reģ. nr.1390)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4756)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
42.         26. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem"". (Reģ. nr.1302)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.4499, 4758)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
43.         27. Likumprojekts "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā". (Reģ. nr.1315)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.4514, 4759)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
44.         28. Likumprojekts "Par Eiropas Padomes Krimināltiesību pretkorupcijas konvencijas Papildprotokolu". (Reģ. nr.1275)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.4418, 4760)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Ārlietu komisija
45.         29. Likumprojekts "Grozījumi Apsardzes darbības likumā". (Reģ. nr.1281)
                         (2. lasījums)
                   & nbsp;    (Dok. nr.4445, 4761)        (Balsojums: par-62, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
46.         30. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"". (Reģ. nr.1306)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.4503, 4766)        (Balsojums: par-61, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Sociālo un darba lietu komisija
47.         31. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"". (Reģ. nr.1311)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.4509, 4767)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
48.         32. Likumprojekts "Grozījums Meža likumā". (Reģ. nr.641)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2000, 4769)        (Balsojums: par-67, pret-9, atturas-0)   Pieņemts   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
49.         33. Likumprojekts "Grozījumi Standartizācijas likumā". (Reģ. nr.1310)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.4508, 4770)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
50.         34. Likumprojekts "Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums". (Reģ. nr.1226)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.4263, 4771)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Juridiskā komisija
51.         35. Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā". (Reģ. nr.1180)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.4053, 4773)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
                         Juridiskā komisija
60.         Likumprojekts "Grozījums Likumā par ostām" (Reģ. nr.1359)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4804)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
62.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem"" (Reģ. nr.1394)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.4802,4807)        (Balsojums: par-73, pret-18, atturas-0)   Pieņemts   
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija

Sēde beigusies 13:12