Rīgā, 2005

Rīgā, 2005.gada 6.oktobrī

Nr.9/3 –

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par S.Bernhardes atkārtotu iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi”;

“Par D.Danšinas apstiprināšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi”;

 “Par A.Jonikāna apstiprināšanu par Ludzas rajona tiesas tiesnesi”.

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                               M.Segliņš 

 

 


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par A.Jonikāna apstiprināšanu par Ludzas rajona tiesas tiesnesi

 

 

    Apstiprināt Andri Jonikānu par Ludzas rajona tiesas tiesnesi.