Rīgā, 2005

Rīgā, 2005.gada 6.oktobrī

Nr.9/3 –

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par S.Bernhardes atkārtotu iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi”;

“Par D.Danšinas apstiprināšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi”;

 “Par A.Jonikāna apstiprināšanu par Ludzas rajona tiesas tiesnesi”.

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                    M.Segliņš 

 

 

 


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par D.Danšinas apstiprināšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi

 

 

       Apstiprināt Daigu Danšinu par Jelgavas tiesas tiesnesi.