2000

 

R ī g ā

 

2005.gada 13.oktobrī  9/9-4.2- 238

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

          Godātie Prezidija locekļi!

 

 

          Sociālo un darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 2005.gada 13.oktobra Saeimas sēdes darba kārtībā un pēc daba kārtības 26.punkta iekļaut izskatīšanai 1.lasījuma likumprojektu “Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā” (reģ. nr.1391, dok. nr.4765, 4765A). Komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

 

 

 

komisijas priekšsēdētāja                                           J.Stalidzāne