Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija                                                                                                                                  Likumprojekts 2. lasījumam       

 

Grozījumi Apsardzes darbības likumā (reģ. nr. 1281)

 

Spēkā esošā redakcija

1. lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2. lasījumam

 

(4)

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2. lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Apsardzes darbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 2001, 3.nr.; 2002, 13.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2., 10.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Apsardzes darbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 2001, 3.nr.; 2002, 13.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2., 10.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus "uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komersants" (attiecīgā locījumā).

1

Saeimas Juridiskais birojs:

izteikt likumprojekta 1.pantu šādā redakcijā:

“1. Aizstāt 1., 2. un 12.pantā vārdus “uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)” attiecīgā locījumā  ar vārdu “komersants” attiecīgā locījumā.”

Atbalstīt

1. Aizstāt 1., 2. un 12.pantā vārdus “uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)” (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdu “komersants” (attiecīgā skaitlī un locījumā).

 

2. Aizstāt visā likumā vārdu "uzņēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komersants" (attiecīgā locījumā).

2

Saeimas Juridiskais birojs:

izteikt likumprojekta 2.pantu šādā redakcijā:

“2. Aizstāt 6.panta pirmajā daļā vārdus “uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuros”  ar vārdiem “individuālie komersanti un komercsabiedrības, kurās”.”

Atbalstīt

 

5.pants. Speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtība

 

(1) Kārtību, kādā izsniedzama speciālā atļauja (licence) apsardzes darbības veikšanai, kā arī īpašās prasības speciālās atļaujas (licences) saņemšanai reglamentē Ministru kabineta noteikumi. Speciālā atļauja (licence) ir derīga apsardzes darbības veikšanai visā valsts teritorijā.

 

(2) Speciālo atļauju (licenci) izsniedz uz pieciem gadiem.

3. Papildināt 5.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu apsardzes darbības veikšanai iekasējama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā."

 

 

 

2. Papildināt 5.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu apsardzes darbības veikšanai iekasējama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.”

6.pants. Speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas ierobežojumi

(1) Speciālo atļauju (licenci) apsardzes darbības veikšanai ir tiesīgi saņemt uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuros ārvalstu ieguldītāji, izņemot Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu ieguldītājus, nav ieguvuši (tiešā vai netiešā veidā) kontrolpaketi. Par apsardzes uzņēmumu vadītājiem var būt Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņi, kuri nav sodīti par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu un kuriem nav konstatētas psihiskas slimības, alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība.

 

(2) Speciālo atļauju (licenci) apsardzes darbības veikšanai aizliegts izsniegt uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuros vadošos amatos (prezidents, viceprezidents, ģenerāldirektors, direktors, komercdirektors u.c.) strādā personas, par kurām valsts policijas vai valsts drošības iestāžu rīcībā ir ziņas, kas liecina par šo personu piederību pie aizliegtiem militarizētiem vai bruņotiem formējumiem, likumā noteiktajā kārtībā nereģistrētām politiskajām partijām vai sabiedriski politiskajām organizācijām, apvienībām vai kustībām, kā arī organizētās noziedzības grupām.

 

(3) Atkārtoti izsniegt speciālo atļauju (licenci) apsardzes darbības veikšanai aizliegts, ja apsardzes uzņēmumam tā anulēta par pārkāpumiem, kas norādīti šā likuma 7.panta pirmās daļas 1.punktā.

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Saeimas Juridiskais birojs:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Aizstāt 6.panta otrajā daļā vārdus “uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuros vadošos amatos (prezidents, viceprezidents, ģenerāldirektors, direktors, komercdirektors u.c.) strādā”  ar vārdiem “komercsabiedrībām, kuru pārvaldes institūcijās amatus ieņem”   un papildināt daļu ar vārdiem “Šī prasība ir attiecināma arī uz individuālo komersantu.”

 

Saeimas deputāts V.Buzajevs:

papildināt 6. panta pirmās daļas otro teikumu pēc vārdiem “Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņi” ar vārdiem “vai Latvijas nepilsoņi”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

3. 6. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuros” ar vārdiem “individuālie komersanti un komercsabiedrības, kurās”;

 

aizstāt otrajā daļā vārdus “uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuros vadošos amatos (prezidents, viceprezidents, ģenerāldirektors, direktors, komercdirektors u.c.) strādā” ar vārdiem “komercsabiedrībām, kuru pārvaldes institūcijās amatus ieņem”;

 

papildināt otro daļu ar šādu teikumu: “Šī prasība attiecināma arī uz individuālo komersantu.”