Rīgā

Rīgā

 

 

 

2005.gada 6.oktobrī     Nr.9/9-

 

 

Saeimas Prezidijam

 

     Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut  Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm”” (Reģ.Nr. 1306) izskatīšanai otrajā lasījumā.

     Informējam, ka priekšlikumi  otrajam lasījumam nav iesniegti.

       

       Pielikumā: 1.lasījumā nobalsotā likuma redakcija uz vienas lapas.

 

Komisijas priekšsēdētāja                                  J.Stalidzāne    

   

 


Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Projekts otrajam lasījumam

Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"

 

Izdarīt likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 9.nr.; 2000, 2., 9.nr.; 2002, 15.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt 3.panta 7. un 10.punktā vārdus "uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās)" ar vārdiem "pie komersantiem".

 

2. Aizstāt 7.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā vārdus "Iekšlietu ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūra" (attiecīgā locījumā).

 

3. Aizstāt 9.panta otrajā daļā vārdus "Iekšlietu ministrijai" ar vārdiem "Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūrai".

 

4. Aizstāt pārejas noteikumu 1.punkta otrajā teikumā un 2.punkta otrajā teikumā vārdus "Iekšlietu ministrija" ar vārdiem "Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūra".

 

5. Aizstāt pārejas noteikumu 13.punktā vārdus "uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās)" ar vārdiem "pie komersantiem".

 

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 14.punktu šādā redakcijā:

 

"14. Šā likuma 3.panta 7. un 10.punktā un pārejas noteikumu 13.punktā minētajam pie komersantiem nostrādātajam laikam pielīdzina arī uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) nostrādāto laiku."