Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2007.gada 19.aprīļa
sēdes darba kārtība (9:00)
I. Prezidija ziņojumi


1. Par iesniegtajiem likumprojektiem


1.         1. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"". (Nr.303/Lp9)

(Dok. Nr.767, 767A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


2.         2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"". (Nr.306/Lp9)

(Dok. Nr.772, 772A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)


3.         3. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kirgīzijas Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem". (Nr.307/Lp9)

(Dok. Nr.773, 773A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Ārlietu komisijai (atbildīgā), Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai


4.         4. Likumprojekts "Grozījums Ciltsdarba likumā". (Nr.308/Lp9)

(Dok. Nr.780, 780A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)


5.         5. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Nr.309/Lp9)

(Dok. Nr.781, 781A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


6.         6. Likumprojekts "Par Līgumu starp Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Itālijas Republiku, Īriju, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Eiropas Atomenerģijas kopienu (Euratom) un Starptautisko atomenerģijas aģentūru, kas noslēgts, pildot III panta 1. un 4.punktu Līgumā par kodolieroču neizplatīšanu, un Papildu protokolu Līgumam starp Austrijas Republiku, Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Somijas Republiku, Vācijas Federatīvo Republiku, Grieķijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Portugāles Republiku, Spānijas Karalisti, Zviedrijas Karalisti, Eiropas Atomenerģijas kopienu un Starptautisko atomenerģijas aģentūru, īstenojot III panta 1. un 4.punktu Līgumā par kodolieroču neizplatīšanu". (Nr.310/Lp9)

(Dok. Nr.789, 789A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Ārlietu komisijai (atbildīgā)


7.         7. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par Latvijas un Krievijas valsts robežu". (Nr.311/Lp9)

(Dok. Nr.790, 790A)        (Balsojums: par-67, pret-23, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Ārlietu komisijai (atbildīgā)


8.         8. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par 1980.gada 10.oktobra Konvencijas par tādu konkrētu parasto ieroču veidu lietošanas aizliegšanu vai ierobežošanu, kurus var uzskatīt par ieročiem, kas nodara ārkārtīgus postījumus vai kam ir neselektīva darbība, 2.protokolu"". (Nr.312/Lp9)

(Dok. Nr.791, 791A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, Ārlietu komisijai (atbildīgā)


9.         9. Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā". (Nr.313/Lp9)

(Dok. Nr.792, 792A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


10.         10. Likumprojekts "Grozījums Valsts sociālo pabalstu likumā". (Nr.314/Lp9)

(Dok. Nr.809, 809A)        (Balsojums: par-39, pret-3, atturas-47)   Noraidīts   
Deputāti Sergejs Dolgopolovs, Andrejs Klementjevs, Aleksandrs Mirskis, Oļegs Deņisovs, Aleksejs Vidavskis, Ivans Ribakovs


11.         11. Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā". (Nr.315/Lp9)

(Dok. Nr.810, 810A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (atbildīgā)


12.         12. Likumprojekts "Grozījumi Valsts kontroles likumā". (Nr.316/Lp9)

(Dok. Nr.811, 811A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, Juridiskā komisijai (atbildīgā)


13.         13. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanos par grozījumu izdarīšanu 1995.gada 9.jūnija Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām". (Nr.317/Lp9)

(Dok. Nr.812, 812A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, Ārlietu komisijai (atbildīgā)


49.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"". (Nr.318/Lp9)

(Dok. Nr.817)
Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
Nodots komisijai :    Agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)


2. Par atvaļinājuma piešķiršanu


14.         Deputātei Vairai Paeglei.

(Dok. Nr.813)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana


15.         1. Lēmuma projekts "Par Ināras Dališevskas apstiprināšanu par Satversmes tiesas tiesnesi". (Nr.123/Lm9)

(Dok. Nr.796)        (Balsojums: par-27, pret-56, atturas-0)   Noraidīts   
Juridiskā komisija,


16.         2. Lēmuma projekts "Par Kristīnes Krūmas apstiprināšanu par Satversmes tiesas tiesnesi". (Nr.124/Lm9)

(Dok. Nr.797)        (Balsojums: par-51, pret-32, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


17.         3. Lēmuma projekts "Par Karīnas Kazārovas apstiprināšanu par Tukuma rajona tiesas tiesnesi". (Nr.125/Lm9)

(Dok. Nr.799)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


18.         4. Lēmuma projekts "Par Arņa Lapiņa apstiprināšanu par Liepājas tiesas tiesnesi". (Nr.126/Lm9)

(Dok. Nr.800)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-1)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


19.         5. Lēmuma projekts "Par Krista Līča apstiprināšanu par Liepājas tiesas tiesnesi". (Nr.127/Lm9)

(Dok. Nr.801)        (Balsojums: par-86, pret-1, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


20.         6. Lēmuma projekts "Par Sanitas Ozolas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi". (Nr.128/Lm9)

(Dok. Nr.802)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-1)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


21.         7. Lēmuma projekts "Par Anitas Ūdres atbrīvošanu no Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata". (Nr.129/Lm9)

(Dok. Nr.803)        (Balsojums: par-87, pret-1, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


III. Likumprojektu izskatīšana


22.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"". (Nr.165/Lp9) (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.35)

(3. lasījums)       (3 priekšlikumi)
(Dok. Nr.779)        (Balsojums: par-65, pret-10, atturas-1)   Likums   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


23.         2. Likumprojekts "Par Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējo nolīgumu par Kopienas palīdzības finansēšanu saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu laikposmam no 2008.gada līdz 2013.gadam atbilstīgi ĀKK-EK partnerattiecību nolīgumam un par finansiālas palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, uz ko attiecas EK Līguma ceturtā daļa". (Nr.200/Lp9)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.404, 783)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-1)   Likums   
Ārlietu komisija


24.         3. Likumprojekts "Par Konvenciju par Eiropas Meža institūtu". (Nr.256/Lp9)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.593, 784)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


25.         4. Likumprojekts "Par Protokolu, kas izstrādāts, pamatojoties uz K3.pantu Līgumā par Eiropas Savienību, par nelegāli iegūtu ieņēmumu legalizēšanas apjomu Konvencijā par informāciju tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām un par transportlīdzekļa reģistrācijas numura iekļaušanu konvencijā un Protokolu, kas noslēgts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu un kas attiecībā uz muitas lietu identifikācijas datu bāzes izveidošanu groza Konvenciju par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām". (Nr.234/Lp9)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.477, 785)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


26.         5. Likumprojekts "Par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses". (Nr.266/Lp9)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.616, 786)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


27.         6. Likumprojekts "Par Eiropas konvenciju par lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzību un tās protokolu". (Nr.238/Lp9)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.508, 787)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


28.         7. Likumprojekts "Likums par Eiropas Kopienu Tiesas jurisdikcijas atzīšanu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 35.panta nosacījumiem". (Nr.240/Lp9)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.514, 788)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-1)   Likums   
Ārlietu komisija


29.         8. Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā". (Nr.151/Lp9)

(3. lasījums)       (12 priekšlikumi)
(Dok. Nr.778)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-13)   Likums   
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija


30.         9. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā". (Nr.293/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.721, 769)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija


50.         "Deputātu pieprasījums Ministru prezidentam Aigaram Kalvītim "Par Andreja Panteļējeva atbilstību ieņemamajam amatam".

(Dok. Nr.826)
Deputāti: Dzintars Zaķis, Silva Bendrāte, Uldis-Ivars Grava, Sandra Kalniete, Einars Repše, Inguna Rībena, Artis Kampars, Linda Mūrniece, Solvita Āboltiņa, Arturs Krišjānis Kariņš
Nodots komisijai :    Pieprasījumu komisijai (atbildīgā)


31.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"". (Nr.225/Lp9)

(2. lasījums)       (19 priekšlikumi)
(Dok. Nr.451, 774)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


32.         11. Likumprojekts "Grozījums Profesionālās izglītības likumā". (Nr.221/Lp9)

(2. lasījums)       (3 priekšlikumi)
(Dok. Nr.446, 775)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija


33.         12. Likumprojekts "Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmes grozījumiem". (Nr.280/Lp9)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.671, 776)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija


34.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"". (Nr.287/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr.715, 777, 715B)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


35.         14. Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā". (Nr.288/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr.716, 777, 716B)        (Balsojums: par-73, pret-13, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


36.         15. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli"". (Nr.289/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr.717, 777, 717B)        (Balsojums: par-64, pret-1, atturas-19)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


37.         16. Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā". (Nr.290/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.718, 777, 718C)        (Balsojums: par-64, pret-11, atturas-5)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


38.         17. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Nr.291/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.719, 777, 719C)        (Balsojums: par-69, pret-9, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


39.         18. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Nr.292/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.720, 777, 720B)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


40.         19. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Nr.125/Lp9)

(2. lasījums)       (1 priekšlikums)
(Dok. Nr.214, 793)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


41.         20. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Nr.148/Lp9)

(2. lasījums)       (8 priekšlikumi)
(Dok. Nr.272, 794)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


42.         21. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Nr.149/Lp9)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.273, 795)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


43.         22. Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā". (Nr.192/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.375, 798)        (Balsojums: par-75, pret-1, atturas-1)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


44.         23. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā". (Nr.71/Lp9)

(2. lasījums)       (67 priekšlikumi)
(Dok. Nr.145, 804)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


45.         24. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Nr.70/Lp9)

(2. lasījums)       (1 priekšlikums)
(Dok. Nr.144, 805)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


46.         25. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē". (Nr.301/Lp9)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.751, 806)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


47.         26. Likumprojekts "Valsts prezidenta ievēlēšanas likums". (Nr.305/Lp9)

(2. lasījums)       (10 priekšlikumi)
(Dok. Nr.771, 807)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-15)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


48.         27. Likumprojekts "Maksātnespējas likums". (Nr.69/Lp9)

(2. lasījums)       (327 priekšlikumi)
(Dok. Nr.143, 808)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


51.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"". (Nr.318/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.817)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Sēde beigusies 14:29