Juridiskā komisija

 

 

 

2007.gada        .aprīlī                nr. 9/3 –

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

          Saeimas Juridiskā komisija lūdz iekļaut nākamās kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu „Grozījumi Krimināllikumā„ (nr.70/Lp9) izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

          Pielikumā: minētais likumprojekts uz .......lpp.

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                   M.Segliņš

 

 

 

Juridiskā komisija                                                                                                                                                                   Likumprojekts otrajam lasījumam

                                                                                                                                                                                   

Grozījumi Krimināllikumā (nr. 70/Lp9)

 

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

2.

Pirmā lasījuma redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi (1)

5.

Komisijas

atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13.nr.; 2005, 2., 11., 13., 20., 21.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13.nr.; 2005, 2., 11., 13., 20., 21.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

213.pants. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) novešana līdz maksātnespējai un bankrotam

(1) Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) novešanu līdz maksātnespējai vai bankrotam nolaidības dēļ, ja ar to radīts būtisks kaitējums ar likumu aizsargātām citas personas tiesībām un interesēm, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku līdz trim gadiem.

(2) Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) tīšu novešanu līdz maksātnespējai vai bankrotam (ļaunprātīgs bankrots), ja ar to radīts būtisks kaitējums valstij, pašvaldībai, citam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) vai ar likumu aizsargātām citas personas tiesībām un interesēm, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu)

214.pants. Maksātnespējas pieteikuma neiesniegšana un nepatiesa pieteikuma iesniegšana

(1) Par maksātnespējas pieteikuma neiesniegšanu likumā paredzētajos gadījumos –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.

(2) Par tāda maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu, kuru iesniedzis parādnieks vai kreditors un kurā sniegtas apzināti nepatiesas ziņas vai ziņas slēptas, ja pieteikuma dēļ parādnieks var tikt atzīts vai tika atzīts par maksātnespējīgu (apzināti nepatiess maksātnespējas pieteikums), –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu)

215.pants. Maksātnespējas procesa noteikumu pārkāpšana

(1) Par maksātnespējas procesa noteikumu apzinātu pārkāpšanu, ja to izdarījis kreditors vai cita procesā ieinteresēta persona, –

soda ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.

(2) Par informācijas slēpšanu no tiesas vai kreditoru sapulces, vai citām likumā paredzētajām personām vai to maldināšanu, kā arī par darījumu veikšanu par labu vienam vai vairākiem kreditoriem uz citas kreditoru daļas rēķina, ja to tīši izdarījis administrators maksātnespējas procesā, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības ieņemt administratora amatu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem.

(3) Par šķēršļu likšanu maksātnespējas procesa gaitā, kas parādnieka rīcībā izpaužas kā tiesas, administratora, kreditoru sapulces vai citu likumā noteikto personu pieprasītās likumā paredzētās informācijas nesniegšana vai slēpšana, izvairīšanās no piedalīšanās lietas izskatīšanā, nelikumīga īpašuma atsavināšana, īpašuma vai darījumu slēpšana, dokumentu slēpšana, iznīcināšana vai viltošana vai citas tīšas darbības, kuras kavē maksātnespējas procesa gaitu, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem.

1. Izteikt 213., 214. un 215.pantu šādā redakcijā:

 "213.pants. Novešana līdz maksātnespējas procesam

(1) Par komersanta, biedrības vai nodibinājuma novešanu līdz maksāt­nespējas procesam nolaidības dēļ, ja ar to radīts būtisks kaitējums ar likumu aizsargātām citas personas tiesībām un interesēm, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku līdz trim gadiem.

(2) Par komersanta, biedrības vai nodibinājuma tīšu novešanu līdz maksātnespējas procesam, ja ar to radīts būtisks kaitējums ar likumu aizsargātām citas personas tiesībām un interesēm, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem.

 214.pants. Maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšana un nepatiesa pieteikuma iesniegšana

(1) Par komersanta, biedrības vai nodibinājuma maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšanu likumā paredzētajos gadījumos –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.

(2) Par tāda maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu, kuru iesniedzis parādnieks vai kreditors vai fiziskā persona (fiziskās personas maksātnespējas procesā) un kurā sniegtas apzināti nepatiesas ziņas vai ziņas slēptas, ja pieteikuma dēļ var tikt pasludināts vai tika pasludināts maksāt­nespējas process (apzināti nepatiess maksātnespējas procesa pieteikums), –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.


215.pants. Maksātnespējas procesa noteikumu pārkāpšana

(1) Par maksātnespējas procesa noteikumu apzinātu pārkāpšanu, ja to izdarījis kreditors vai cita ieinteresētā persona attiecībā pret parādnieku vai ieinteresētā persona attiecībā pret fizisko personu (fiziskās personas maksātnespējas procesā), –

soda ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.

(2) Par informācijas nesniegšanu tiesai, kreditoru sapulcei, valsts aģentūrai "Maksātnespējas administrācija" vai citām likumā paredzētajām personām vai to maldināšanu, kā arī par darījumu veikšanu par labu vienam vai vairākiem kreditoriem uz citas kreditoru daļas rēķina, ja to tīši izdarījis administrators maksātnespējas procesā, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

(3) Par šķēršļu likšanu maksātnespējas procesa gaitā, kas parādnieka pārstāvja vai fiziskās personas (fiziskās personas maksātnespējas procesā) rīcībā izpaužas kā izvairīšanās no piedalīšanās lietas izskatīšanā vai kreditoru sapulcē juridiskās personas maksātnespējas procesā, tiesas vai administratora pieprasītās likumā paredzētās informācijas nesniegšana vai slēpšana, nelikumīga mantas atsavināšana, mantas vai darījumu slēpšana, dokumentu nenodošana, slēpšana, iznīcināšana vai viltošana vai citas tīšas darbības, kuras kavē maksātnespējas procesa gaitu, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem."

 

 

 

1. Izteikt 213., 214. un 215.pantu šādā redakcijā:

 "213.pants. Novešana līdz maksātnespējas procesam

(1) Par komersanta, biedrības vai nodibinājuma novešanu līdz maksātnespējas procesam nolaidības dēļ, ja ar to radīts būtisks kaitējums ar likumu aizsargātām citas personas tiesībām un interesēm, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku līdz trim gadiem.

(2) Par komersanta, biedrības vai nodibinājuma tīšu novešanu līdz maksātnespējas procesam, ja ar to radīts būtisks kaitējums ar likumu aizsargātām citas personas tiesībām un interesēm, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem.

 214.pants. Maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšana un nepatiesa pietei kuma iesniegšana

(1) Par komersanta, biedrības vai nodibinājuma maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšanu likumā paredzētajos gadījumos –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.

(2) Par tāda maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu, kuru iesniedzis parādnieks vai kreditors, vai fiziskā persona (fiziskās personas maksātnespējas procesā) un kurā sniegtas apzināti nepatiesas ziņas vai ziņas slēptas, ja pieteikuma dēļ var tikt pasludināts vai tika pasludināts maksāt­nespējas process (apzināti nepatiess maksātnespējas procesa pieteikums), –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.


215.pants. Maksātnespējas procesa noteikumu pārkāpšana

(1) Par maksātnespējas procesa noteikumu apzinātu pārkāpšanu, ja to izdarījis kreditors vai cita ieinteresētā persona attiecībā pret parādnieku vai ieinteresētā persona attiecībā pret fizisko personu (fiziskās personas maksātnespējas procesā), –

soda ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.

(2) Par informācijas nesniegšanu tiesai, kreditoru sapulcei, valsts aģentūrai "Maksātnespējas administrācija" vai citām likumā paredzētajām personām vai to maldināšanu, kā arī par darījumu veikšanu par labu vienam vai vairākiem kreditoriem uz citas kreditoru daļas rēķina, ja to tīši izdarījis administrators maksātnespējas procesā, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

(3) Par šķēršļu likšanu maksātnespējas procesa gaitā, kas parādnieka pārstāvja vai fiziskās personas (fiziskās personas maksātnespējas procesā) rīcībā izpaužas kā izvairīšanās no piedalīšanās lietas izskatīšanā vai kreditoru sapulcē juridiskās personas maksātnespējas procesā, tiesas vai administratora pieprasītās likumā paredzētās informācijas nesniegšana vai slēpšana, nelikumīga mantas atsavināšana, mantas vai darījumu slēpšana, dokumentu nenodošana, slēpšana, iznīcināšana vai viltošana vai citas tīšas darbības, kuras kavē maksātnespējas procesa gaitu, –

       soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem."

 

2. Papildināt likumu ar 215.1 pantu šādā redakcijā:

"215.1 pants. Parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa noteikumu pārkāpšana

(1) Par parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa izmantošanu nolūkā izvairīties no saistību izpildes, –

soda ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit mini­mālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.

(2) Par šķēršļu likšanu parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa gaitā, kas parādnieka rīcībā izpaužas kā tiesas vai administratora pieprasītās likumā paredzētās informācijas nesniegšana vai slēpšana, nelikumīga mantas atsavināšana, mantas vai darījumu slēpšana, dokumentu nenodošana, slēpšana, iznīcināšana vai viltošana vai citas tīšas darbības, kuras kavē parādnieka tie­siskās aizsardzības procesa gaitu, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem."

 

 

 

2. Papildināt likumu ar 215.1 pantu šādā redakcijā:

"215.1 pants. Parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa noteikumu pārkāpšana

(1) Par parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa izmantošanu nolūkā izvairīties no saistību izpildes, –

soda ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.

(2) Par šķēršļu likšanu parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa gaitā, kas parādnieka rīcībā izpaužas kā tiesas vai administratora pieprasītās likumā paredzētās informācijas nesniegšana vai slēpšana, nelikumīga mantas atsavināšana, mantas vai darījumu slēpšana, dokumentu nenodošana, slēpšana, iznīcināšana vai viltošana vai citas tīšas darbības, kuras kavē parādnieka tiesiskās aizsardzības procesa gaitu, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem."

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.jūlijā.

 

1.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

Izteikt likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

„Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.”

 

Atbalstīts

Likums stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.