PROJEKTS

 

Rīgā, 2007.gada 4.aprīlīī

Nr.9/3 –

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par I.Dališevskas apstiprināšanu par Satversmes tiesas tiesnesi”;

“Par K.Krūmas apstiprināšanu par Satversmes tiesas tiesnesi”.

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                    M.Segliņš 


projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par K.Krūmas apstiprināšanu par Satversmes tiesas tiesnesi

 

 

Saeima nolemj:

Apstiprināt Kristīni Krūmu par Satversmes tiesas tiesnesi.

Tiesnese Kristīne Krūma stājas amatā Satversmes tiesas likumā noteiktajā kārtībā.