PROJEKTS

Rīgā, 2007.gada 11.aprīlī

Nr.9/3 –

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par K.Kazārovas apstiprināšanu par Tukuma rajona tiesas tiesnesi”;

“Par A.Lapiņa apstiprināšanu par Liepājas tiesas tiesnesi”;

“Par K.Līča apstiprināšanu par Liepājas tiesas tiesnesi”;

“Par S.Ozolas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”;

“Par A.Ūdres atbrīvošanu no Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata”.

 

 

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                    M.Segliņš 


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par K.Līča apstiprināšanu par Liepājas tiesas tiesnesi

 

 

           Apstiprināt Kristu Līci par Liepājas tiesas tiesnesi.