Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

2007.gada 4.aprīlī

Nr.9/1 – 2-

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Ārlietu komisijas lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1) Likumprojekts „Par Konvenciju par Eiropas Meža institūtu „ (Nr. 254/Lp9) (Dok.Nr.593, 593A)

 

2) Likumprojekts „Par Protokolu, kas izstrādāts, pamatojoties uz K3.pantu Līgumā par Eiropas Savienību, par nelegāli iegūtu ieņēmumu legalizēšanas apjomu Konvencijā par informāciju tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām un par transportlīdzekļa reģistrācijas numura iekļaušanu konvencijā un Protokolu, kas noslēgts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34.pantu un kas attiecībā uz muitas lietu identifikācijas datu bāzes izveidošanu groza Konvenciju par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām „ (Nr. 234/Lp9) (Dok.Nr.477, 477A)

3) Likumprojekts „Par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses „  (Nr.266/Lp9) (Dok.Nr.616, 616A)

4) Likumprojekts „Par Eiropas konvenciju par lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzību un tās protokolu” (Nr.238/Lp9) (Dok.Nr.508, 508A)

5) Likumprojekts „Likums par Eiropas Kopienu Tiesas jurisdikcijas atzīšanu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 35.panta nosacījumiem „ (Nr.240/lP9) (Dok.Nr.514, 514A).

 

Ar cieņu

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Likums par Eiropas Kopienu Tiesas jurisdikcijas atzīšanu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 35.panta nosacījumiem

 

1.pants

Latvijas Republika atzīst Eiropas Kopienu Tiesas jurisdikciju saskaņā ar 1992.gada 7.februāra Līguma par Eiropas Savienību (turpmāk – Līgums) 35.panta 2.punktu.

 

2.pants

Saskaņā ar Līguma 35.panta 3.punkta "b" apakšpunktu jebkura Latvijas Republikas tiesa var lūgt Eiropas Kopienu Tiesu sniegt prejudiciālo nolēmumu par jautājumu, kas radies sakarā ar kādu lietu, kuru Latvijas Republikas tiesa izskata un kura attiecas uz ietvarlēmumu un lēmumu spēkā esību un interpretāciju, tādu konvenciju interpretāciju, kuras pieņemtas saskaņā ar Līguma VI sadaļu, un šo konvenciju īstenošanas pasākumu spēkā esību un interpretāciju, ja Latvijas Republikas tiesa uzskata, ka nolēmums šajā jautājumā nepieciešams, lai tā varētu taisīt spriedumu.