2007

 

 

 

 

 

 

 

2007. gada 12. aprīlis

Nr. 8/4 – 2 - _____ - (9/07)

 

LR 9. Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

Iesniedzam izskatīšanai Saeimas plenārsēdē likumprojektu “Grozījums Valsts sociālo pabalstu likumā”.

 

Pielikumā:

            likumprojekts uz 1 lapas.

 

 

 

LR 9. Saeimas deputāti:

 

 

1.      _______________________________________

2.      _______________________________________

3.      _______________________________________

4.      _______________________________________

5.      _______________________________________

 


 

 

 

 

 

Projekts

 

Grozījums Valsts sociālo pabalstu likumā

 

 

 

 

Izdarīt Valsts sociālo pabalstu likumā šādu grozījumu:

 

 

Izteikt likuma 15. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

“(1) Valsts sociālo pabalstu apmēru un to piemērošanas kārtību nosaka šis likums un Ministru kabinets. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts un bērna invalīda kopšanas pabalsts nevar būt mazāks par pusi no valstī noteiktās minimālās algas”.