PROJEKTS

Rīgā, 2007.gada 11.aprīlī

Nr.9/3 –

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par K.Kazārovas apstiprināšanu par Tukuma rajona tiesas tiesnesi”;

“Par A.Lapiņa apstiprināšanu par Liepājas tiesas tiesnesi”;

“Par K.Līča apstiprināšanu par Liepājas tiesas tiesnesi”;

“Par S.Ozolas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”;

“Par A.Ūdres atbrīvošanu no Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata”.

 

 

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                    M.Segliņš 


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par S.Ozolas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi

 

 

Iecelt Sanitu Ozolu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi.