Juridiskā komisijas pirms otrā lasījuma

 

 

2007. gada ___ aprīlī

Nr. 9/3-

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu ‘’Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā’’ (nr.149/Lp9) izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

 

 

 

Pielikumā: likumprojekts uz ...... lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                              M.Segliņš

 

 

 

Juridiskā komisija                                                                                                                                  otrais lasījums

 

‘’Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā’’

(nr.149/Lp9)

 

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

2.

Pirmā lasījuma redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

Saeimas Kārtības ruļļa 95. pantā noteiktajā kārtībā neviens priekšlikums netika iesniegts

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

166.6 pants. Grāmatvedības, pārskatu iesniegšanas un statistiskās informācijas noteikumu neievērošana

Par normatīvajos aktos noteikto grāmatvedības kārtošanas nosacījumu neievērošanu, gada pārskatu, statistikas pārskatu vai statistiskās informācijas neiesniegšanu attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos vai nepilnīgu iesniegšanu attiecīgajām valsts institūcijām –

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

Par izvairīšanos iesniegt šā panta pirmajā daļā norādīto informāciju vai dokumentus –

uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

 

1.  166.6 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā: 

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, juridiskajām personām – no piecdesmit līdz trīssimt latiem.";

 izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā: 

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, juridiskajām personām – no simt piecdesmit līdz piecsimt latiem."

 

 

 

 

 

1.  166.6 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā: 

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz trīssimt latiem.";

 izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā: 

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simt piecdesmit līdz piecsimt latiem."

 

215.6 pants. Valsts statistikas komitejas iestādes

Valsts statistikas komitejas iestādes izskata šā kodeksa 166.6 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas par statistiskās informācijas jautājumiem (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajā pantā minētajiem pārkāpumiem sastādījušas citas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietas).

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus valsts statistikas iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts statistikas komitejas priekšsēdētājs un viņa vietnieki –

naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) pilsētu un rajonu valsts statistikas nodaļu priekšnieki –

naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

2. Izteikt 215.6 pantu šādā redakcijā: 

"215.6 pants. Centrālā statistikas pārvalde 

Centrālā statistikas pārvalde izskata šā kodeksa 166.6 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas par statistiskās informācijas jautājumiem (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajā pantā minētajiem pārkāpumiem sastādījušas citas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietas).

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Centrālās statistikas pārvaldes vārdā ir tiesīgi Centrālās statistikas pārvaldes priekšnieks un viņa vietnieki."

 

 

 

 

 

2. Izteikt 215.6 pantu šādā redakcijā: 

"215.6 pants. Centrālā statistikas pārvalde 

Centrālā statistikas pārvalde izskata šā kodeksa 166.6 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas par statistiskās informācijas jautājumiem (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajā pantā minētajiem pārkāpumiem sastādījušas citas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietas).

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Centrālās statistikas pārvaldes vārdā ir tiesīgi Centrālās statistikas pārvaldes priekšnieks un viņa vietnieki."

 

 

 

Juridiskās komisijas konsultante D.Saleniece