Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2007.gada 25.janvāra
sēdes darba kārtība (9:00)
I. Prezidija ziņojumi


1. Par saņemtajiem Satversmes 81.panta kārtībā izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem


1.         1. Noteikumi Nr.1068 "Grozījums Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā". (Nr.152/Lp9)

(Dok. Nr.291, 292, 292A)        (Balsojums: par-73, pret-17, atturas-2)   Pieņemts   
Ministru kabinets


2.         2. Noteikumi Nr.1075 "Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā". (Nr.153/Lp9)

(Dok. Nr.291, 293, 293A)        (Balsojums: par-76, pret-17, atturas-0)   Pieņemts   
Ministru kabinets


3.         3. Noteikumi Nr.1076 "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā". (Nr.154/Lp9)

(Dok. Nr.291, 294, 294A)        (Balsojums: par-75, pret-16, atturas-0)   Pieņemts   
Ministru kabinets


4.         4. Noteikumi Nr.25 "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"". (Nr.155/Lp9)

(Dok. Nr.291, 295, 295A)        (Balsojums: par-69, pret-17, atturas-6)   Pieņemts   
Ministru kabinets


5.         5. Noteikumi Nr.26 "Grozījumi likumā "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību"". (Nr.156/Lp9)

(Dok. Nr.291, 296, 296A)        (Balsojums: par-70, pret-16, atturas-0)   Pieņemts   
Ministru kabinets


6.         6. Noteikumi Nr.27 "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos"". (Nr.157/Lp9)

(Dok. Nr.291, 297, 297A)        (Balsojums: par-72, pret-17, atturas-0)   Pieņemts   
Ministru kabinets


7.         7. Noteikumi Nr.28 "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"". (Nr.158/Lp9)

(Dok. Nr.291, 298, 298A)        (Balsojums: par-72, pret-17, atturas-0)   Pieņemts   
Ministru kabinets


8.         8. Noteikumi Nr.29 "Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"". (Nr.159/Lp9)

(Dok. Nr.291, 299, 299A)        (Balsojums: par-70, pret-17, atturas-0)   Pieņemts   
Ministru kabinets


9.         9. Noteikumi Nr.30 "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā". (Nr.160/Lp9)

(Dok. Nr.291, 300, 300A)        (Balsojums: par-66, pret-23, atturas-0)   Pieņemts   
Ministru kabinets


10.         10. Noteikumi Nr.31 "Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem"". (Nr.161/Lp9)

(Dok. Nr.291, 301, 301A)        (Balsojums: par-68, pret-17, atturas-0)   Pieņemts   
Ministru kabinets


11.         11. Noteikumi Nr.32 "Grozījumi Nacionālās drošības likumā". (Nr.162/Lp9)

(Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.291, 302, 302A)        (Balsojums: par-51, pret-36, atturas-0)   Pieņemts   
Ministru kabinets


12.         12. Noteikumi Nr.33 "Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu"". (Nr.163/Lp9)

(Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.291, 303, 303A)        (Balsojums: par-52, pret-38, atturas-0)   Pieņemts   
Ministru kabinets


13.         13. Noteikumi Nr.34 "Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā". (Nr.164/Lp9)

(Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.291, 304, 304A)        (Balsojums: par-53, pret-36, atturas-0)   Pieņemts   
Ministru kabinets


14.         14. Noteikumi Nr.35 "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"". (Nr.165/Lp9)

(Dok. Nr.291, 305, 305A)        (Balsojums: par-66, pret-18, atturas-5)   Pieņemts   
Ministru kabinets


15.         15. Noteikumi Nr.36 "Grozījums Reģionālās attīstības likumā". (Nr.166/Lp9)

(Dok. Nr.291, 306, 306A)        (Balsojums: par-60, pret-27, atturas-1)   Pieņemts   
Ministru kabinets


16.         16. Noteikumi Nr.37 "Grozījums Publisko iepirkumu likumā". (Nr.167/Lp9)

(Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.291, 307, 307A)        (Balsojums: par-54, pret-17, atturas-19)   Pieņemts   
Ministru kabinets


2. Par iesniegtajiem likumprojektiem


17.         1. Likumprojekts "Par pilnvarojumu Ministru kabinetam parakstīt 1997.gada 7.augustā parafēto Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma projektu par Latvijas un Krievijas valsts robežu". (Nr.174/Lp9)

(Dok. Nr.341, 341A)        (Balsojums: par-68, pret-24, atturas-0)
Ārlietu komisija
Nodots komisijai :    Ārlietu komisijai (atbildīgā)


18.         2. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Nr.175/Lp9)

(Dok. Nr.342, 342A)        (Balsojums: par-36, pret-37, atturas-16)   Noraidīts   
Deputāti Jakovs Pliners, Juris Sokolovskis, Nikolajs Kabanovs, Vladimirs Buzajevs, Miroslavs Mitrofanovs, Valērijs Buhvalovs


19.         19. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par dzīvojamo telpu īri"". (Nr.176/Lp9)

(Dok. Nr.343, 343A)        (Balsojums: par-37, pret-28, atturas-22)   Noraidīts   
Deputāti Jakovs Pliners, Juris Sokolovskis, Vladimirs Buzajevs, Nikolajs Kabanovs, Miroslavs Mitrofanovs, Valērijs Buhvalovs


20.         4. Likumprojekts "Grozījumi Rāznas nacionālā parka likumā". (Nr.178/Lp9)

(Steidzams)
(Dok. Nr.346, 346A)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-13)
Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
Nodots komisijai :    Agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (atbildīgā)


21.         5. Likumprojekts "Grozījums Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā". (Nr.179/Lp9)

(Dok. Nr.348, 348A)        (Balsojums: par-38, pret-30, atturas-21)   Noraidīts   
Deputāti Māris Grīnblats, Juris Dobelis, Anna Seile, Pēteris Tabūns, Imants Kalniņš, Gunārs Laicāns, Dzintars Rasnačs


22.         6. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"". (Nr.180/Lp9)

(Dok. Nr.349, 349A)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


23.         7. Likumprojekts "Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā". (Nr.181/Lp9)

(Dok. Nr.350, 350A)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Tautsaimniecības komisijai (atbildīgā)


24.         8. Likumprojekts "Eiropas komunikāciju tīklu projektu vadības likums". (Nr.182/Lp9)

(Dok. Nr.351, 351A)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Tautsaimniecības komisijai (atbildīgā)


25.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem"". (Nr.183/Lp9)

(Dok. Nr.352, 352A)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


26.         10. Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā". (Nr.184/Lp9)

(Dok. Nr.353, 353A)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


27.         11. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Nr.185/Lp9)

(Dok. Nr.354, 354A)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, Juridiskā komisijai (atbildīgā)


28.         12. Likumprojekts "Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas". (Nr.186/Lp9)

(Dok. Nr.355, 355A)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana


29.         1. Lēmuma projekts "Par Valdas Zommeres apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi". (Nr.79/Lm9)

(Dok. Nr.358)        (Balsojums: par-88, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


30.         2. Lēmuma projekts "Par Māra Medņa atkārtotu iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi". (Nr.80/Lm9)

(Dok. Nr.359)        (Balsojums: par-80, pret-6, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


42.         Lēmuma projekts "Par Dagmāras Velikas atkārtotu iecelšanu par administratīvās tiesas tiesnesi". (Nr.82/Lm9)

(Dok. Nr.382)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


40.         Lēmuma projekts "Par uzticības izteikšanu veselibas ministram Vinetam Veldrem". (Nr.81/Lm9)

(Dok. Nr.370)        (Balsojums: par-53, pret-23, atturas-11)   Paziņojums   
Ministru kabinets


III. Likumprojektu izskatīšana


31.         1. Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā". (Nr.138/Lp9)

(2. lasījums)       (1 priekšlikums) (Steidzams)
(Dok. Nr.244,244B)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-1)   Likums   
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija


32.         2. Likumprojekts "Likums par cilvēku tirdzniecības upura uzturēšanos Latvijas Republikā". (Nr.137/Lp9)

(2. lasījums)       (8 priekšlikumi) (Steidzams)
(Dok. Nr.243,243B)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)   Likums   
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija


34.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanas līgumu"". (Nr.141/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.249, 339)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


35.         5. Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā". (Nr.177/Lp9) (Alternatīva likumprojektiem ar reģ. nr.82/Lp9, 147/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.345)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


36.         6. Likumprojekts "Grozījums Civillikumā". (Nr.62/Lp9)

(2. lasījums)       (3 priekšlikumi)
(Dok. Nr.136, 356)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


37.         7. Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā". (Nr.73/Lp9)

(2. lasījums)       (nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.147, 357)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Juridiskā komisija


38.         8. Likumprojekts "Grozījumi likumā ''Valsts sociālo pabalstu likums''". (Nr.38/Lp9)

(2. lasījums)       (3 priekšlikumi)
(Dok. Nr.92, 360)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Sociālo un darba lietu komisija


39.         9. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi". (Nr.131/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.231, 362)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Ārlietu komisija


43.         4. Likumprojekts "Grozījumi Rāznas nacionālā parka likumā". (Nr.178/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.346, 346A)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


44.         4. Likumprojekts "Grozījumi Rāznas nacionālā parka likumā". (Nr.178/Lp9)

(2. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.346, 346A)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-0)   Likums   
Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


33.         3. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par jauno pilsoņu apmaiņu". (Nr.2/Lp9)

(2. lasījums)       (2 priekšlikumi)
(Dok. Nr.18, 361)        (Balsojums: par-86, pret-1, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija

Sēde beigusies 12:38