Rīgā,

 

 

 

 

 

 

Rīgā,

 

 

 

 

 

2007. gada 17. janvārī

Nr. 9/1-2-5 –(9/07)

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

Saeimas Ārlietu komisija likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedz likumprojektu

„Par pilnvarojumu Ministru kabinetam parakstīt 1997. gada 7. augustā parafēto Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma projektu par Latvijas un Krievijas valsts robežu”.

 

 

 

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs


 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                                      Likumprojekts

  

 

 

 

 

 

Par pilnvarojumu Ministru kabinetam parakstīt 1997. gada

7. augustā parafēto Latvijas  Republikas un  Krievijas Federācijas līguma projektu

 par Latvijas un Krievijas valsts robežu

 

 

 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1991. gada 21. augustā pieņemto Latvijas Republikas Konstitucionālo likumu „Par Latvijas Republikas valstisko statusu, kā arī ņemot vērā starptautiski atzīto Latvijas Republikas valstisko nepārtrauktību un saskaņā ar likuma „Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem” 3. pantu pilnvarot Ministru kabinetu parakstīt 1997. gada 7. augustā parafēto Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma projektu par Latvijas un Krievijas valsts robežu.