Rīgā, 2007

Rīgā, 2007.gada 24.janvārī

Nr.9/3 -

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 51.pantu, Juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu Saeimas š.g. 25.janvāra sēdes izsludinātajā darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai darba kārtības II sadaļā lēmuma projektu “Par D.Velikas atkārtotu iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”.

 

 

 Pielikumā: lēmuma projekti un informatīvais materiāls.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                            M.Segliņš


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par D.Velikas atkārtotu iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi

 

 

 Atkārtoti iecelt Dagmāru Veliku par administratīvās rajona tiesas tiesnesi.