Iesniedz Ārlietu komisija

Rīgā,

 

 

 

 

 

2007. gada 17. janvārī

Nr.9/1-2-6-(9/07)

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu „Par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par jauno pilsoņu apmaiņu” ( Nr. 2/ Lp9) (dok.nr. 18).

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Andris Bērziņš,

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                                                                                                                                       Likumprojekts 2. lasījumam

 Par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par jauno pilsoņu apmaiņu (Nr. 2/Lp9)

Pirmajā lasījumā pieņemtā

likumprojekta redakcija

pr.

nr.

Priekšlikums

Atbildīgās komisijas atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to otrajā lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

1.

2.

3.

4.

5.

1.pants. 2006.gada 25.septembrī Otavā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgums par jauno pilsoņu apmaiņu (turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.pants. 2006.gada 25.septembrī Otavā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgums par jauno pilsoņu apmaiņu (turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Bērnu un ģimenes lietu ministrija.

 

 

 

2.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Bērnu un ģimenes lietu ministrija.

 

1.

Deputāts N.Ušakovs

Papildināt likumu ar jaunu 3. pantu šādā redakcijā:

„3.pants. Līgums attiecināms uz visiem Latvijas valstspiederīgajiem – arī uz Latvijas nepilsoņiem,”

 

attiecīgi mainīt sekojošo pantu numerāciju.

Noraidīt

 

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 10.panta pirmajā daļā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

 

 

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 10.panta pirmajā daļā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu valodā.

 

 

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu valodā.

 

2.

Deputāti V.Buzajevs, N.Kabanovs

Papildināt likumprojektu ar 5. pantu šādā redakcijā:

„5 pants. Ārlietu ministrija, izmantojot diplomātiskos kanālus, paziņo Kanādas valdībai par vēlmi grozīt Līguma noteikumus, nosakot, ka Līguma noteikumi attiecas arī uz Latvijas nepilsoņiem.”

Noraidīt

 

Likums Saeimā pieņemts 2007. gada _________________________.