Rīgā, 2007

Rīgā, 2007.gada 18.janvārī

Nr.9/3 –

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par V.Zommeres apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”;

“Par M.Medņa atkārtotu iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”.

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                               M.Segliņš 

 


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par M.Medņa atkārtotu iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi

 

 

Atkārtoti iecelt Māri Medni par administratīvās rajona tiesas tiesnesi.