Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1

 

 

Rīgā,

 

 

 

 

2007. gada 17. janvārī

Nr.9/1-2-7-(9/07)

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu „ Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi „ (Nr. 131/Lp9) (dok.nr. 231).

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Andris Bērziņš,

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                Likumprojekts 1. lasījumam

 

Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi

 

 

1.pants. 2006.gada 4.oktobrī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi (turpmāk – Nolīgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Nolīgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija.

 

3.pants. Latvijas Republikas Ārlietu ministrija saskaņā ar Nolīguma 21.pantu reģistrē Nolīgumu Starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā.

 

4.pants. Nolīgums stājas spēkā tā 23.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

5.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums latviešu un angļu valodā.

 Likums Saeimā pieņemts 2007. gada ______________________.