Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

2007. gada 18. janvārī Nr. 8/6-2 -

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Lūdzam iekļaut nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījums likumā “Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā” ”.

 

Pielikumā: Likumprojekts.

 

Saeimas deputāti :

 

1. ______________________                   _______________________

 

 

2. ______________________                   _______________________

 

 

3. ______________________                   _______________________

 

 

4. ______________________                   _______________________

 

 

5. ______________________                   _______________________

 

 

6. ______________________                   _______________________

 

 

7. ______________________                   _______________________

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

Grozījums Pilsētas domes, novada domes un

pagasta padomes vēlēšanu likumā

 

Izdarīt Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā šādu grozījumu:

 

Papildināt likuma 9. panta pirmo daļu ar astoto punktu šādā redakcijā:

 

„8) kuras neprot valsts valodu tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo pienākumu veikšanai”.