Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2006.gada 19.decembra
ārkārtas sēdes darba kārtība (9:00)
I. Likuma otrreizēja caurlūkošana


1.         Likums "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Nr.10/Lp9) (8.Saeimas likumprojektu Reģ.nr.1809)

(6 priekšlikumi)
(Dok. Nr.236)        (Balsojums: par-76, pret-1, atturas-11)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


II. Likumprojektu izskatīšana


2.         1. Likumprojekts "Grozījumi Medību likumā". (Nr.92/Lp9)

(2. lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr.173,173B)        (Balsojums: par-62, pret-13, atturas-15)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


3.         2. Likumprojekts "Grozījums Meža likumā". (Nr.93/Lp9)

(2. lasījums)       (2 priekšlikumi) (Steidzams)
(Dok. Nr.174,174B)        (Balsojums: par-64, pret-14, atturas-11)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


4.         3. Likumprojekts "Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā". (Nr.94/Lp9)

(2. lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr.175,175B)        (Balsojums: par-62, pret-14, atturas-14)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


5.         4. Likumprojekts "Grozījums Valsts meža dienesta likumā". (Nr.95/Lp9)

(2. lasījums)       (1 priekšlikums) (Steidzams)
(Dok. Nr.176,176B)        (Balsojums: par-63, pret-14, atturas-13)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


6.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"". (Nr.96/Lp9)

(2. lasījums)       (1 priekšlikums) (Steidzams)
(Dok. Nr.177,177B)        (Balsojums: par-62, pret-14, atturas-14)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


7.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"". (Nr.97/Lp9)

(2. lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr.178,178B)        (Balsojums: par-63, pret-14, atturas-14)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


8.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā"". (Nr.98/Lp9)

(2. lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr.179,179B)        (Balsojums: par-61, pret-14, atturas-14)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


9.         8. Likumprojekts "Grozījums Fizisko personu datu aizsardzības likumā". (Nr.99/Lp9)

(2. lasījums)       (2 priekšlikumi) (Steidzams)
(Dok. Nr.180,180B)        (Balsojums: par-62, pret-11, atturas-14)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


10.         9. Likumprojekts "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā". (Nr.100/Lp9)

(2. lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr.181,181B)        (Balsojums: par-58, pret-14, atturas-14)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


11.         10. Likumprojekts "Grozījums Patentu likumā". (Nr.101/Lp9)

(2. lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr.182,182B)        (Balsojums: par-56, pret-20, atturas-14)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


12.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem"". (Nr.102/Lp9)

(2. lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr.183,183B)        (Balsojums: par-54, pret-19, atturas-15)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


13.         12. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"". (Nr.103/Lp9)

(2. lasījums)       (1 priekšlikums) (Steidzams)
(Dok. Nr.184,184B)        (Balsojums: par-58, pret-18, atturas-13)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


14.         13. Likumprojekts "Par elektroenerģijas nodokli". (Nr.104/Lp9)

(2. lasījums)       (5 priekšlikumi) (Steidzams)
(Dok. Nr.185,185B)        (Balsojums: par-57, pret-20, atturas-13)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


15.         14. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību". (Nr.105/Lp9)

(2. lasījums)       (16 priekšlikumi) (Steidzams)
(Dok. Nr.186,186B)        (Balsojums: par-58, pret-31, atturas-1)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


16.         15. Likumprojekts "Grozījumi Sēklu aprites likumā". (Nr.106/Lp9)

(2. lasījums)       (1 priekšlikums) (Steidzams)
(Dok. Nr.187,187B)        (Balsojums: par-65, pret-15, atturas-13)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


17.         16. Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā". (Nr.107/Lp9)

(2. lasījums)       (3 priekšlikumi) (Steidzams)
(Dok. Nr.188,188B)        (Balsojums: par-65, pret-13, atturas-14)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


18.         17. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"". (Nr.108/Lp9)

(2. lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr.189,189B)        (Balsojums: par-63, pret-14, atturas-15)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


19.         18. Likumprojekts "Grozījumi Ciltsdarba likumā". (Nr.109/Lp9)

(2. lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr.190,190B)        (Balsojums: par-59, pret-14, atturas-16)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


20.         19. Likumprojekts "Grozījums Izglītības likumā". (Nr.110/Lp9)

(2. lasījums)       (21 priekšlikumi) (Steidzams)
(Dok. Nr.191,191B)        (Balsojums: par-55, pret-33, atturas-0)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


21.         20. Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā". (Nr.111/Lp9)

(2. lasījums)       (8 priekšlikumi) (Steidzams)
(Dok. Nr.192,192B)        (Balsojums: par-59, pret-19, atturas-14)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


22.         21. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"". (Nr.112/Lp9)

(2. lasījums)       (12 priekšlikumi) (Steidzams)
(Dok. Nr.193,193B)        (Balsojums: par-58, pret-26, atturas-0)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


23.         22. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Nr.113/Lp9)

(2. lasījums)       (14 priekšlikumi) (Steidzams)
(Dok. Nr.194,194B)        (Balsojums: par-56, pret-14, atturas-18)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


24.         23. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"". (Nr.114/Lp9)

(2. lasījums)       (4 priekšlikumi) (Steidzams)
(Dok. Nr.195,195B)        (Balsojums: par-56, pret-31, atturas-0)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


25.         24. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"". (Nr.115/Lp9)

(2. lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr.196,196B)        (Balsojums: par-62, pret-15, atturas-13)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


26.         25. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"". (Nr.116/Lp9)

(2. lasījums)       (13 priekšlikumi) (Steidzams)
(Dok. Nr.197,197B)        (Balsojums: par-63, pret-15, atturas-8)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


27.         26. Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā". (Nr.117/Lp9)

(2. lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr.198,198B)        (Balsojums: par-56, pret-19, atturas-12)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


28.         27. Likumprojekts "Par valsts budžetu 2007.gadam". (Nr.91/Lp9)

(2. lasījums)       (88 priekšlikumi) (Steidzams)
(Dok. Nr.172, 172B, 172C,172D)        (Balsojums: par-58, pret-35, atturas-0)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Sēde beigusies 14:32