LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811           tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2006. gada 14.decembris

Nr.9/2 – 2.1-6-(9/06)

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem likumprojektu ”Grozījums Patentu likumā” (Nr. 101/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

Informējam, ka 2.lasījumam komisija priekšlikumus nav saņēmusi.

 

Pielikumā: Likumprojekta ”Grozījums Patentu likumā” 1.lasījumā nobalsotā redakcija uz 1 lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                  K.Leiškalns

 

 


Likumprojekts

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

 

 

 

Grozījums Patentu likumā

 

Izdarīt Patentu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 2004, 10.nr.; 2006, 2.nr.) šādu grozījumu:

 

Aizstāt pārejas noteikumu 7.punktā skaitļus un vārdus “2007.gada 1.janvārī” ar skaitļiem un vārdiem “2008.gada 1.janvārī”.

 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.