LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811           tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2006. gada  14. decembris

Nr.9/2 – 2.1-4-(9/06)

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem likumprojektu ”Grozījumi likumā „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā”” (Nr. 98/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

Informējam, ka 2.lasījumam komisija priekšlikumus nav saņēmusi.

 

Pielikumā: Likumprojekta ”Grozījumi likumā „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā”” 1.lasījumā nobalsotā redakcija uz 1 lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                  K.Leiškalns

 

 


 

Likumprojekts

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

 

 

 

Grozījumi likumā “Par darbinieku aizsardzību

darba devēja maksātnespējas gadījumā”

 

Izdarīt likumā “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 2.nr.; 2003, 22.nr.; 2004, 2.nr.; 2006, 5.nr.) šādus grozījumus:

Aizstāt 5.panta pirmās daļas 6.punktā, 11.panta pirmajā daļā un 13.panta pirmajā daļā vārdu “trim” ar vārdu “četriem”.

 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.