LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811    tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2006. gada 14.decembris

Nr.9/2 – 2.1-

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem likumprojektu ”Grozījumi likumā „Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”” (Nr. 102/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

Informējam, ka 2.lasījumam komisija priekšlikumus nav saņēmusi.

 

Pielikumā: Likumprojekta ”Grozījumi likumā „Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”” 1.lasījumā nobalsotā redakcija uz 2 lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                   K.Leiškalns

 

 


Likumprojekts

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

 

Grozījumi likumā “Par audzinoša rakstura

piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”

 

 

Izdarīt likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2004, 2., 14.nr.; 2005, 8.nr.; 2006, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt 5.panta otrajā daļā vārdus “Izbeigtās krimināllietas” ar vārdiem “Izbeigta kriminālprocesa materiālus”.

 

2. 4.pantā:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3) Krimināllikumā paredzētu nodarījumu, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu un materiālu nosūtīšanu tiesai;”;

papildināt pantu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

“31) Krimināllikumā paredzētu nodarījumu, par kuru procesuāli pilnvarota amatpersona konstatējusi, ka to izdarījis bērns, kurš nav sasniedzis 14 gadu vecumu, un attiecībā uz kuru pieņēmusi lēmumu par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu un nosūtīt materiālus resoriskai pārbaudei;”.

 

3. Aizstāt 5.panta otrajā daļā skaitļus un vārdus “(4.panta 3.punkts)” ar skaitļiem un vārdiem “(4.panta 3. un 3.1 punkts)”.

 

4. 6.pantā:

izslēgt pirmās daļas 6.punktu;

aizstāt otrajā daļā skaitļus un vārdus “1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā” ar skaitļiem un vārdiem “1., 2., 3., 4. un 5.punktā”.

 

5. Izslēgt 10.pantu.

 

6. Aizstāt 11.panta ceturtajā daļā vārdus “Ministru kabineta noteikumiem” ar vārdiem “normatīvajiem aktiem”.

 

7. Aizstāt 15.pantā un 16.panta otrajā daļā vārdus “izziņas izdarītājs vai prokurors” ar vārdiem “procesuāli pilnvarota amatpersona”.

 

8. Izteikt 17.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Lēmumu par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu un lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu sakarā ar materiālu nosūtīšanu uz tiesu jautājuma izlemšanai par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērnam pieņem procesuāli pilnvarota amatpersona, kas nodarījuma pārbaudes materiālus vai izbeigtā kriminālprocesa materiālus nosūta rajona (pilsētas) tiesai.”

 

9. Aizstāt 18.panta pirmajā daļā vārdus “izbeigtās krimināllietas, kas nosūtītas” ar vārdiem “izbeigta kriminālprocesa materiālus, kas nosūtīti”.

 

10. 27.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1) tā nodod materiālus izskatīšanai Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā;”;

aizstāt 7.punktā vārdus “ierosināta krimināllieta” ar vārdiem “uzsākts kriminālprocess”.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.