Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2006. gada  14. decembris

Nr.9/2 – 2.1-12-(9/06)

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta ”Grozījums Valsts meža dienesta likumā” (Nr. 95/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi  uz 2 lpp.

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

            Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījums Valsts meža dienesta likumā

 (Nr. 95 /Lp9 )

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(1)

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Valsts meža dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.; 2002, 9., 22.nr.; 2004, 24.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

 

Izdarīt Valsts meža dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.; 2002, 9., 22.nr.; 2004, 24.nr.) šādu grozījumu:

11.pants. Dienesta amatpersonu (darbinieku) sociālās garantijas

(1) Dienesta amatpersonu (darbinieku) amatalgām tiek noteiktas piemaksas par kvalifikāciju un izdienu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(2) Dienesta amatpersonu dzīvību un veselību var apdrošināt līdz attiecīgās amatpersonas 24 mēnešu amatalgas apmēram no valsts budžeta līdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Dienesta amatpersonu (darbinieku) sociālās garantijas

Apdrošinot dienesta amatpersonu un darbinieku dzīvību un veselību, izmanto apdrošināšanas sabiedrības pakalpojumus. Apdrošinājuma summa nedrīkst pārsniegt attiecīgās amatpersonas (darbinieka) 24 mēnešalgu apmēru."

1

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 11.pantu ar pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Valsts apdrošina dienesta amatpersonu un darbinieku dzīvību un veselību.” ;

likumprojekta 11.panta tekstu uzskatīt par otro daļu.

Atbalstīts

Atbalstīts

Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Dienesta amatpersonu (darbinieku) sociālās garantijas

(1) Valsts apdrošina dienesta amatpersonu un darbinieku dzīvību un veselību.

(2) Apdrošinot dienesta amatpersonu un darbinieku dzīvību un veselību, izmanto apdrošināšanas sabiedrības pakalpojumus. Apdrošinājuma summa nedrīkst pārsniegt attiecīgās amatpersonas (darbinieka) 24 mēnešalgu apmēru."

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.