LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811           tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2006. gada   14. decembris

Nr.9/2 – 2.1- 2-(9/06)

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem likumprojektu ”Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā” (Nr. 94/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

Informējam, ka 2.lasījumam komisija priekšlikumus nav saņēmusi.

 

Pielikumā: Likumprojekta ”Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā” 1.lasījumā nobalsotā redakcija uz 1 lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                  K.Leiškalns

 

 


Likumprojekts

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

 

 

 

Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā

 

Izdarīt Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 10.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2006, 60.nr.) šādu grozījumu:

Papildināt 10.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijas atļaujas sagatavošanu, izsniegšanu un darbības termiņa pagarināšanu maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.