LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

 

2006. gada 14. decembris

Nr.9/2- 2.1-8-(9/06) 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem likumprojektu ”Grozījumi Ciltsdarba likumā” (Nr. 109/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

Informējam, ka 2.lasījumam komisija priekšlikumus nav saņēmusi.

 

Pielikumā: Likumprojekta ”Grozījumi Ciltsdarba likumā” 1.lasījumā nobalsotā redakcija uz 1 lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

 


Likumprojekts

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

 

 

 

Grozījumi Ciltsdarba likumā

 

Izdarīt Ciltsdarba likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 10.nr.; 1999, 2.nr.; 2000, 8.nr.; 2004, 2., 23.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 5.pantu ar teikumu šādā redakcijā:

“Par sertifikāta izsniegšanu maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā apmērā.”

 

2. Papildināt 12.pantu ar teikumu šādā redakcijā:

“Par ganāmpulka, dzīvnieku un novietņu reģistrēšanu un dzīvnieku apzīmēšanai nepieciešamo dokumentu izsniegšanu maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā apmērā.”

 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.