Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

 

2006. gada  14. decembris

Nr.9/2 – 2.1-14-(9/06) 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta ”Grozījums likumā „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos”” (Nr. 103/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz  2 lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

            Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījums likumā “Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos”

(Nr. 103 /Lp9 )

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(1)

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 15., 24.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

 

Izdarīt likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 15., 24.nr.) šādu grozījumu:

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.janvārim izdod šā likuma 10.panta trešajā daļā, 11.panta trešajā daļā, 14.panta trešajā daļā, 15.panta pirmajā daļā, 16.panta pirmajā daļā un 21.pantā minētos noteikumus.

 

 

 

 

 

 

 


 

 2. Šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkts, 7.pants un IV nodaļa attiecībā uz valsts zemes maiņu stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

Izteikt pārejas noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkts, 7.pants un IV nodaļa attiecībā uz valsts zemes maiņu stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī."

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāte A.Seile

Papildināt pārejas noteikumu 2.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

 “Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.martam izstrādā un iesniedz Saeimai likuma grozījumus, kuri paredz nosacījumus un kārtību, kādā tiek nodrošinātas zemes īpašnieku tiesības un iespējas saņemt kompensāciju.”

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

Izteikt pārejas noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkts, 7.pants un IV nodaļa attiecībā uz valsts zemes maiņu stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī."

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.