LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2006. gada  14. decembris

Nr.9/2 – 2.1-9-(9/06)

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem likumprojektu ”Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”” (Nr. 115/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

Informējam, ka 2.lasījumam komisija priekšlikumus nav saņēmusi.

 

 

Pielikumā: Likumprojekta ”Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”” 1.lasījumā nobalsotā redakcija uz 1 lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

 


Likumprojekts

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

 

 

Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”

 

Izdarīt likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 1998, 15.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 15., 17.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 5.nr.; 2005, 8., 24.nr.; 2006, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  Aizstāt 14.panta septītajā daļā vārdus “piecas Ministru kabineta noteiktās minimālās darba algas” ar vārdiem “trīssimt latu”.

 

2.  16.pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdus “pamatparāda palielinājums un”;

izslēgt pirmo daļu;

izslēgt trešajā daļā vārdus “pamatparāda palielinājuma nauda un”.

 

3. Izslēgt 16.1 panta sesto daļu.

 

4. 17.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“17.pants. Soda naudas un nokavējuma naudas izlietošanas kārtība”;

aizstāt vārdus “nokavējuma naudu un pamatparāda palielinājumu” ar vārdiem “un nokavējuma naudu”.

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.