Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                  tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2006. gada 15. decembris

Nr.9/2 – 2.1-23-(9/06)

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta ”Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām”” (Nr. 112/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz _____ lpp.

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

            Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”

(Nr.112/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(12)

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par nodokļiem un nodevām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr., 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr.; 2006, 1., 9., 13.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2006, 154.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt likumā “Par nodokļiem un nodevām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr., 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr.; 2006, 1., 9., 13.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2006, 154.nr.) šādus grozījumus:

8.pants. Valsts nodokļu veidi un tiem atbilstošie likumi

Latvijas Republikā ir šādi valsts nodokļi un tiem atbilstošie likumi par nodokļu uzlikšanu:

1) iedzīvotāju ienākuma nodoklis - "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli";

2) uzņēmumu ienākuma nodoklis - "Par uzņēmumu ienākuma nodokli";

3) nekustamā īpašuma nodoklis - "Par nekustamā īpašuma nodokli";

4) pievienotās vērtības nodoklis - "Par pievienotās vērtības nodokli";

5) akcīzes nodoklis - "Par akcīzes nodokli";

6) muitas nodoklis - Muitas likums un citi muitas lietās noteikto kārtību reglamentējoši normatīvie akti;

7) dabas resursu nodoklis - Dabas resursu nodokļa likums;

8) izložu un azartspēļu nodoklis - "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli";

9) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas - "Par valsts sociālo apdrošināšanu";

10) vieglo automobiļu un motociklu nodoklis - "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli".

1. Papildināt 8.pantu ar 11.punktu šādā redakcijā:

“11) elektroenerģijas nodoklis — “Par elektroenerģijas nodokli””.

 

1

 

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likumprojekta 1.pantā vārdus ‘’Par elektroenerģijas nodokli’’ ar vārdiem ‘’Elektroenerģijas nodokļa likums’’.

 

Atbalstīts

Atbalstīts

1. Papildināt 8.pantu ar 11.punktu šādā redakcijā:

‘’11) elektroenerģijas nodoklis — ‘’Elektroenerģijas nodokļa likums””.

11.pants. Valsts nodevu objekti

(2) Valsts nodevas ir maksājamas par valsts sniegto nodrošinājumu, šādiem juridiskajiem pakalpojumiem un likumos paredzētajiem speciāliem mērķiem:

16) par selekcionāru tiesību aizsardzību;

2. 11.panta otrajā daļā:

izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

“16) par iesnieguma izskatīšanu selekcionāra tiesību piešķiršanai, par selekcionāra tiesību aizsardzību un par licences līguma reģistrāciju;”;

 

2

 

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt 11.panta 16.punktu ar vārdiem ‘’Valsts augu aizsardzības dienestā’’.

 

Atbalstīts

Atbalstīts

2. 11.panta otrajā daļā:

izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

“16) par iesnieguma izskatīšanu selekcionāra tiesību piešķiršanai, par selekcionāra tiesību aizsardzību un par licences līguma reģistrāciju Valsts augu aizsardzības dienestā;”;

51) par mednieka apliecības, mednieka sezonas kartes un medību atļaujas izsniegšanu, par atļaujas izsniegšanu ārvalstu medniekam medīt Latvijas Republikā un atļaujas izsniegšanu izvest medību trofejas no Latvijas Republikas;

papildināt 51.punktu pēc vārdiem “Latvijas Republikas” ar vārdiem “par mednieku un medību vadītāju eksāmeniem un par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu”;

 

 

 

 

 

papildināt 51.punktu pēc vārdiem “Latvijas Republikas” ar vārdiem “par mednieku un medību vadītāju eksāmeniem un par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu”;

 

papildināt daļu ar 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85. un 86.punktu šādā redakcijā:

“65) par iesnieguma izvērtēšanu personas reģistrācijai vai izmaiņu veikšanu fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā, par iesnieguma izskatīšanu personas iekļaušanai koka iepakojuma marķētāju reģistrā, par augu aizsardzības līdzekļa reģistrāciju un uzturēšanu augu aizsardzības līdzekļu reģistrā;

66) par iesnieguma izvērtēšanu personas reģistrācijai un izmaiņu veikšanu Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā;

67) par šķirnes uzturēšanu, iesnieguma izvērtēšanu šķirnes iekļaušanai un uzturēšanas termiņa pagarināšanai Latvijas augu šķirņu katalogā;

68) par iesnieguma izvērtēšanu atļaujas izsniegšanai par tādu sēklu un sēklas kartupeļu materiāla izmantošanu, kas nav iegūts ar bioloģisko lauksaimnieciskās ražošanas metodi;

69) par atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa ievešanai vai tirdzniecībai;

70) par Ciltsdarba likumā noteikto sertificējamo personu kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanu, par ganāmpulka, dzīvnieku un novietņu reģistrēšanu un par dzīvnieku apzīmēšanai nepieciešamo dokumentu izsniegšanu;

71) par atļaujas izsniegšanu transportlīdzeklim pārtikas pārvadāšanai;

72) par tāda suņa reģistrāciju, kurš apmācīts uzbrukt cilvēkam;

73) par atļauju izmantot dzīvnieku eksperimentos un apmācībās;

74) par dzīvnieka pārvadātāja apliecības izsniegšanu;

75) par atļaujas izsniegšanu transportlīdzeklim dzīvnieku pārvadāšanai;

76) par atļauju savvaļas dzīvnieku kolekcijas izveidei un darbībai;

77) par cirka dzīvnieka, dresūras dzīvnieka, cirka un dresūras numura viesizrāžu vietas reģistrāciju;

78) par lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijas dokumentu sagatavošanu;

 

 

 

 

papildināt daļu ar 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83. un 84.punktu šādā redakcijā:

“65) par iesnieguma izvērtēšanu personas reģistrācijai vai izmaiņu veikšanu fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā, par iesnieguma izskatīšanu personas iekļaušanai koka iepakojuma marķētāju reģistrā, par augu aizsardzības līdzekļa reģistrāciju un uzturēšanu augu aizsardzības līdzekļu reģistrā;

66) par iesnieguma izvērtēšanu personas reģistrācijai un izmaiņu veikšanu Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā;

67) par šķirnes uzturēšanu, iesnieguma izvērtēšanu šķirnes iekļaušanai un uzturēšanas termiņa pagarināšanai Latvijas augu šķirņu katalogā;

68) par iesnieguma izvērtēšanu atļaujas izsniegšanai par tādu sēklu un sēklas kartupeļu materiāla izmantošanu, kas nav iegūts ar bioloģisko lauksaimnieciskās ražošanas metodi;

69) par atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa ievešanai vai tirdzniecībai;

70) par Ciltsdarba likumā noteikto sertificējamo personu kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanu, par ganāmpulka, dzīvnieku un novietņu reģistrēšanu un par dzīvnieku apzīmēšanai nepieciešamo dokumentu izsniegšanu;

71) par atļaujas izsniegšanu transportlīdzeklim pārtikas pārvadāšanai;

72) par tāda suņa reģistrāciju, kurš apmācīts uzbrukt cilvēkam;

73) par atļauju izmantot dzīvnieku eksperimentos un apmācībās;

74) par dzīvnieka pārvadātāja apliecības izsniegšanu;

75) par atļaujas izsniegšanu transportlīdzeklim dzīvnieku pārvadāšanai;

76) par atļauju savvaļas dzīvnieku kolekcijas izveidei un darbībai;

77) par cirka dzīvnieka, dresūras dzīvnieka, cirka un dresūras numura viesizrāžu vietas reģistrāciju;

78) par lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijas dokumentu sagatavošanu;

 

79) par traktortehnikas, tās piekabes reģistrāciju ar valsts reģistrācijas numura zīmes izsniegšanu vai bez valsts reģistrācijas numura zīmes izsniegšanas;

80) par traktortehnikas, tās piekabes noņemšanu no uzskaites un datu izslēgšanu no traktortehnikas un tās vadītāju informatīvās sistēmas;

3

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt 11.panta otrās daļas 79. un 80.punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.

 

Atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju

 

 

81) par Meža likumā noteiktajām mežsaimnieciskajām darbībām;

82) par sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas apliecības un tās dublikāta izsniegšanu;

83) par pārbaudījuma organizēšanu maksātnespējas procesa administratora kvalifikācijas iegūšanai;

84) par maksātnespējas procesa administratora sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu;

85) par ārējo personas datu apstrādes sistēmu auditoru akreditāciju;

 

 

 

 

79) par Meža likumā noteiktajām mežsaimnieciskajām darbībām;

80) par sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas apliecības un tās dublikāta izsniegšanu;

81) par pārbaudījuma organizēšanu maksātnespējas procesa administratora kvalifikācijas iegūšanai;

82) par maksātnespējas procesa administratora sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu;

83) par ārējo personas datu apstrādes sistēmu auditoru akreditāciju;

 

86) par ārējā personas datu apstrādes sistēmas auditora akreditācijas apliecības derīguma termiņa pagarināšanu, apliecības dublikāta izsniegšanu un apliecības darbības atjaunošanu.”

4

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt līdzšinējo 86.punkta tekstu šādā redakcijā:

„par ārējā personas datu apstrādes sistēmas auditora akreditācijas termiņa pagarināšanu, apliecības dublikāta izsniegšanu un akreditācijas darbības atjaunošanu.”

 

Atbalstīts

84) par ārējā personas datu apstrādes sistēmas auditora akreditācijas termiņa pagarināšanu, apliecības dublikāta izsniegšanu un akreditācijas darbības atjaunošanu.”

18.pants. Nodokļu administrācijas pienākumi

Nodokļu administrācijas pienākumi ir šādi:

7)  pēc pārbaudes pabeigšanas iesniegt nodokļu maksātājam pārbaudes aktu (pārskatu). Ja nodokļu administrācija pārbaudi veic pēc kriminālprocesa virzītāja pieprasījuma, nodokļu maksātājam iesniedzams izraksts no pārbaudes akta (pārskata), kas ietver kriminālprocesa virzītāja pieļauto informāciju;”

(7.punkta redakcija, kas stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī. 2006.gada 26.oktobra likuma grozījumi)

 

5

 

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

18.pantā:

aizstāt pirmās daļas 7.punkta otrajā teikumā vārdus „pārbaudi veic pēc kriminālprocesa virzītāja pieprasījuma” ar vārdiem „nodokļu revīzijā (auditā) izmanto kriminālprocesa virzītāja iesniegtos materiālus”.

Atbalstīts

Atbalstīts

3. 18.pantā:

aizstāt pirmās daļas 7.punkta otrajā teikumā vārdus „pārbaudi veic pēc kriminālprocesa virzītāja pieprasījuma” ar vārdiem „nodokļu revīzijā (auditā) izmanto kriminālprocesa virzītāja iesniegtos materiālus”.

(3) Šā panta pirmās daļas 10.punktā[1] noteikto paziņojumu nodokļu maksātājam nodokļu administrācija nesniedz, ja nodokļu revīzija (audits) veicama pēc kriminālprocesa virzītāja pieprasījuma vai nodokļu administrācijai ir pierādījumi, ka nodokļu maksātājs veic darbības, lai izvairītos no nodokļu revīzijas (audita) vai apgrūtinātu to.

( (3)daļas redakcija, kas stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī. 2006.gada 26.oktobra likuma grozījumi)

 

6

 

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

18.pantā:

izslēgt trešajā daļā vārdus “nodokļu revīzija (audits) veicama pēc kriminālprocesa virzītāja pieprasījuma vai nodokļu administrācijai”.

Atbalstīts

Atbalstīts

izslēgt trešajā daļā vārdus “nodokļu revīzija (audits) veicama pēc kriminālprocesa virzītāja pieprasījuma vai nodokļu administrācijai”.

20.pants. Konkrētu nodokļu administrēšana

Nodokļus administrē šādas institūcijas:

1) iedzīvotāju ienākuma nodokli - Valsts ieņēmumu dienests un pašvaldības atbilstoši likumam "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli";

2) uzņēmumu ienākuma nodokli - Valsts ieņēmumu dienests;

3) nekustamā īpašuma nodokli - Valsts ieņēmumu dienests un pašvaldības atbilstoši likumam "Par nekustamā īpašuma nodokli";

4) akcīzes nodokli - Valsts ieņēmumu dienests;

5) pievienotās vērtības nodokli - Valsts ieņēmumu dienests;

6) dabas resursu nodokli - Valsts ieņēmumu dienests, Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes atbilstoši Dabas resursu nodokļa likumam;

7) izložu un azartspēļu nodokli - Valsts ieņēmumu dienests;

8) muitas nodokli - Valsts ieņēmumu dienests;

9) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas - Valsts ieņēmumu dienests.

3. Papildināt 20.pantu ar 11.punktu šādā redakcijā:

“11) elektroenerģijas nodokli — Valsts ieņēmumu dienests.”

 

 

 

 

 

4. Papildināt 20.pantu ar 11.punktu šādā redakcijā:

“11) elektroenerģijas nodokli — Valsts ieņēmumu dienests.”

22.pants. Konfidencialitāte

(1) Nodokļu administrācijas ierēdnim (darbiniekam), ja šajā pantā nav noteikts citādi, aizliegts izpaust par nodokļu maksātāju bez viņa piekrišanas jebkādu informāciju, kas šim ierēdnim (darbiniekam) kļuvusi zināma, pildot dienesta (darba) pienākumus, izņemot:

1) informāciju par nodokļu maksātāja nodokļu parādiem, kas izveidojušies nodokļu revīzijas (audita) rezultātā vai nodokļu maksājumu kavējuma dēļ, norādot nodokļa parāda lielumu, nodokļu maksātāja nosaukumu vai vārdu, uzvārdu un reģistrācijas kodu;

2) informāciju par fizisko personu — saimnieciskās darbības veicēju, kas nav reģistrēts komercreģistrā, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu un reģistrācijas kodu.

 

4. 22.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “šajā pantā” ar vārdiem “šā panta otrajā daļā”;

 

 

 

 

 

5. 22.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “šajā pantā” ar vārdiem “šā panta otrajā daļā”;

 

papildināt pirmo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3) šā likuma 16.panta 8., 12., 14. un 15.punktā, 23.panta trīspadsmitajā daļā, 24.panta otrajā daļā un 25.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos.”;

 

 

 

 

papildināt pirmo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3) šā likuma 16.panta 8., 12., 14. un 15.punktā, 23.panta trīspadsmitajā daļā, 24.panta otrajā daļā un 25.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos.”;

(2) Nodokļu administrācijas ierēdnis (darbinieks) drīkst sniegt informāciju par nodokļu maksātāju bez viņa piekrišanas šādos gadījumos:

4) normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai — pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, tiesai, prokuratūrai un citām tiesībaizsardzības iestādēm;

papildināt otrās daļas 4.punktu pēc vārda “iestādēm” ar vārdiem “kā arī zvērinātiem tiesu izpildītājiem”;

 

 

 

 

 

papildināt otrās daļas 4.punktu pēc vārda “iestādēm” ar vārdiem “kā arī zvērinātiem tiesu izpildītājiem”;

6) šā likuma 18.panta 8., 12., 13., 14. un 15.punktā, 23.panta trīspadsmitajā daļā, 24.panta otrajā daļā un 25.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos.

izslēgt otrās daļas 6.punktu;

 

 

 

 

 

izslēgt otrās daļas 6.punktu;

(3) Informācija par nodokļu maksātāja nodokļu parādu gadījumos, kad šis parāds tiek noteikts, pamatojoties uz nodokļu administrācijas lēmumu, tiek izpausta pēc tam, kad attiecīgais lēmums kļuvis neapstrīdams.

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Šā panta pirmajā daļā minētā informācija par nodokļu maksātāja nodokļu parādu gadījumos, kad šis parāds tiek noteikts, pamatojoties uz nodokļu administrācijas lēmumu par nodokļu revīzijas (audita) rezultātiem, tiek izpausta pēc tam, kad attiecīgais lēmums kļuvis neapstrīdams vai ir pārsūdzēts tiesā.”;

 

 

 

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Šā panta pirmajā daļā minētā informācija par nodokļu maksātāja nodokļu parādu gadījumos, kad šis parāds tiek noteikts, pamatojoties uz nodokļu administrācijas lēmumu par nodokļu revīzijas (audita) rezultātiem, tiek izpausta pēc tam, kad attiecīgais lēmums kļuvis neapstrīdams vai ir pārsūdzēts tiesā.”;

(5) Lai saņemtu informāciju šā panta otrās daļas 5.punktā noteiktajā gadījumā, valsts pārvaldes iestāde ar nodokļu administrāciju noslēdz starpresoru vienošanos, kurā norāda sniedzamās informācijas apjomu, izsniegšanas, izmantošanas un apstrādes kārtību saskaņā ar informācijas pieprasītāja iesniegto pamatojumu.

 

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Informācijas saņemšana šā panta otrās daļas 5.punktā noteiktajā gadījumā notiek saskaņā ar valsts pārvaldē noteiktajiem sadarbības pamatnoteikumiem vai, ja informācijas apmaiņa notiek starp padotības iestādēm, — saskaņā ar iekšējiem normatīvajiem aktiem, norādot sniedzamās informācijas apjomu, izsniegšanas, izmantošanas un apstrādes kārtību saskaņā ar informācijas pieprasītāja iesniegto pamatojumu.”

 

 

 

 

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Informācijas saņemšana šā panta otrās daļas 5.punktā noteiktajā gadījumā notiek saskaņā ar valsts pārvaldē noteiktajiem sadarbības pamatnoteikumiem vai, ja informācijas apmaiņa notiek starp padotības iestādēm, — saskaņā ar iekšējiem normatīvajiem aktiem, norādot sniedzamās informācijas apjomu, izsniegšanas, izmantošanas un apstrādes kārtību saskaņā ar informācijas pieprasītāja iesniegto pamatojumu.”

23.pants. Nodokļa maksājuma apmēra precizēšana

“(1) Nodokļu administrācija pēc nodokļu revīzijas (audita) nosaka vai precizē nodokļu un informatīvo deklarāciju sastāvdaļās norādāmās summas, apliekamos ienākumus (zaudējumus), nodokļu (nodevu) aprēķinus atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, uzliek soda naudu triju gadu laikā pēc normatīvajos aktos noteiktā maksāšanas termiņa. Ja attiecībā uz konkrēto nodokli, nodokļu deklarācijas posteni, nodevu vai citu valsts noteikto maksājumu par attiecīgo taksācijas periodu ir veikta nodokļu revīzija (audits), tās atzinums ir galīgs un var tikt pārskatīts vienīgi tad, ja atklājas fakti, kas liecina par dokumentu viltošanu, krāpšanu vai citām krimināli sodāmām darbībām.

( (1)daļas redakcija, kas stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī. 2006.gada 26.oktobra likuma grozījumi)

 

7

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Aizstāt 23.panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdus „ja atklājas fakti, kas liecina par dokumentu viltošanu, krāpšanu vai citām krimināli sodāmām darbībām” ar vārdiem „ja uzsākts kriminālprocess par krāpšanu, dokumentu viltošanu, izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas var ietekmēt nodokļa apmēra noteikšanu”.

Atbalstīts

Atbalstīts

6. 23.pantā:

aizstāt pirmās daļas otrajā teikumā vārdus „ja atklājas fakti, kas liecina par dokumentu viltošanu, krāpšanu vai citām krimināli sodāmām darbībām” ar vārdiem „ja uzsākts kriminālprocess par krāpšanu, dokumentu viltošanu, izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas var ietekmēt nodokļa apmēra noteikšanu”;

(3) Informācija par nodokļu maksātāja nodokļu parādu gadījumos, kad šis parāds tiek noteikts, pamatojoties uz nodokļu administrācijas lēmumu, tiek izpausta pēc tam, kad attiecīgais lēmums kļuvis neapstrīdams.

(4) Šā panta trešajā daļā[2] minētie nodokļu revīzijas (audita) termiņa ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad tiek veikta nodokļu kopīga starpvalstu pārbaude vai nodokļu revīzija (audits) tiek veikta pēc kriminālprocesa virzītāja pieprasījuma.

 ( (4)daļas redakcija, kas stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī. 2006.gada 26.oktobra likuma grozījumi)

 

 

8

 

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Izslēgt 23.panta ceturtā daļā vārdus “vai nodokļu revīzija (audits) tiek veikta pēc kriminālprocesa virzītāja pieprasījuma”.

Atbalstīts

Atbalstīts

izslēgt ceturtajā daļā vārdus “vai nodokļu revīzija (audits) tiek veikta pēc kriminālprocesa virzītāja pieprasījuma”.

25.pants. Nodokļu pārmaksu dzēšana

 Pārmaksātās nodokļa summas pēc tam, kad nodokļu maksātājs likvidēts un izslēgts no nodokļu maksātāju reģistra, dzēš:

1) valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu pārmaksas — Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes vadītājs;

2)  pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas — attiecīgās pašvaldības.

(Pants stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī. 2006.gada 26.oktobra likuma grozījumi)

 

5. Papildināt 25.1 panta 1.punktu pēc vārda “dienesta” ar vārdiem “ģenerāldirektors vai viņa vietnieks, vai Valsts ieņēmumu dienesta”.

 

9

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likumprojekta 5.pantu šādā redakcijā:

‘’5. Izteikt likuma 25.1 pantu šādā redakcijā:

25.pants. Nodokļu pārmaksu dzēšana

 Pārmaksātās nodokļa summas pēc tam, kad nodokļu maksātājs likvidēts un izslēgts no nodokļu maksātāju reģistra, dzēš:

1) valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu pārmaksas — Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors, viņa vietnieks vai teritoriālās iestādes vadītājs;

2)  pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas — attiecīgās pašvaldības.”’.

Atbalstīts

Atbalstīts

7. Izteikt likuma 25.1 pantu šādā redakcijā:

25.pants. Nodokļu pārmaksu dzēšana

 Pārmaksātās nodokļa summas pēc tam, kad nodokļu maksātājs likvidēts un izslēgts no nodokļu maksātāju reģistra, dzēš:

1) valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu pārmaksas — Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors, viņa vietnieks vai teritoriālās iestādes vadītājs;

2)  pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas — attiecīgās pašvaldības.”’.

30.pants. Skaidrās naudas lietošanas ierobežojumi

(1) Nodokļu maksātāji, izņemot fiziskās personas, katru mēnesi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā deklarē visus mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veiktos darījumus (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās), kuru summa pārsniedz 1000 latu. Ja nav deklarēti skaidrā naudā veiktie darījumi, kuru summa pārsniedz 1000 latu, maksājama soda nauda 5 procentu apmērā no nedeklarēto darījumu kopsummas.

(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētie darījumi pārsniedz 3000 latu, maksājama soda nauda 10 procentu apmērā no šo darījumu kopsummas; ja šie darījumi nav deklarēti šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, - 15 procentu apmērā no šo darījumu kopsummas, ja šajā pantā nav noteikts citādi.

(3) Kuģu aģentēšanas un gaisakuģu aģentēšanas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kā arī starptautisko autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) tikai attiecībā uz starptautiskajiem autopārvadājumiem un kravas ekspedīcijas darījumiem, kuriem deklarējamo darījumu kopsumma mēneša laikā pārsniedz 3000 latu un kuri šos darījumus ir deklarējuši Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, netiek piemērota soda nauda 10 procentu apmērā no šo darījumu kopsummas.

(4) Kuģu aģentēšanas un gaisakuģu aģentēšanas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kā arī starptautisko autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuri nav ievērojuši šā panta trešās daļas nosacījumus, maksā soda naudu atbilstoši šā panta otrās daļas nosacījumiem.

(5) Šā panta normas neattiecas uz:

1) kredītiestāžu pakalpojumiem;

2) skaidrās naudas iemaksām kredītiestādēs šā panta pirmajā daļā noteikto darījumu dalībnieku kontos.

(6) Mazumtirdzniecībā veiktajos darījumos šā panta normas ir attiecināmas tikai uz preču pircēju.

(7) Maksājumos par pakalpojumiem, kurus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz Ceļu satiksmes drošības direkcija, šā panta normas attiecināmas tikai uz pakalpojumu saņēmēju.

6. Papildināt 30.panta pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Nodokļu maksātājiem, izņemot fiziskās personas, kuras nav individuālie komersanti, nav atļauts veikt skaidrā naudā darījumus, kuru summa pārsniedz 10 000 latus (neatkarīgi no tā, vai darījums tiek veikts vienā operācijā vai vairākās operācijās).”

 

10

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likumprojekta 6.pantu šādā redakcijā:

‘’6. Izteikt 30.pantu šādā redakcijā:< /span>

“30.pants. Skaidras naudas lietošanas ierobežojumi

(1) Nodokļu maksātāji, izņemot fiziskās personas, kuras nav individuālie komersanti, katru mēnesi līdz 15.datumam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā deklarē visus iepriekšējā mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veiktos darījumus (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās), kuru summa pārsniedz 3000 latu. Nodokļu maksātājiem, izņemot fiziskās personas, kuras nav individuālie komersanti, nav atļauts veikt skaidrā naudā darījumus, kuru summa pārsniedz 10000 latu (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās).”.

 (2) Šā panta pirmajā daļā minētais skaidras naudas lietošanas ierobežojums neattiecas vienīgi uz kuģu aģentēšanas un gaisakuģu aģentēšanas komercsabiedrībām, kā arī starptautisko autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas komercsabiedrību veiktajiem starptautiskajiem autopārvadājumiem un kravas ekspedīcijas darījumiem. Minētās komercsabiedrības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā šā panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā deklarē mēneša laikā veiktos darījumus, kuru kopsumma pārsniedz 10 000 latu.

(3) Šā panta normas neattiecas uz:

1) kredītiestāžu pakalpojumiem;

2) skaidras naudas iemaksām kredītiestādēs šā panta pirmajā daļā minēto darījumu dalībnieku kontos.

(4) Mazumtirdzniecībā veiktajos darījumos šā panta normas attiecināmas tikai uz preču pircēju.

(5) Maksājumos par pakalpojumiem, kurus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz Ceļu satiksmes drošības direkcija, šā panta normas attiecināmas tikai uz pakalpojumu saņēmēju.”.

 

Atbalstīts

Atbalstīts

8. Izteikt 30.pantu šādā redakcijā:

“30.pants. Skaidras naudas lietošanas ierobežojumi

(1) Nodokļu maksātāji, izņemot fiziskās personas, kuras nav individuālie komersanti, katru mēnesi līdz 15.datumam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā deklarē visus iepriekšējā mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veiktos darījumus (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās), kuru summa pārsniedz 3000 latu. Nodokļu maksātājiem, izņemot fiziskās personas, kuras nav individuālie komersanti, nav atļauts veikt skaidrā naudā darījumus, kuru summa pārsniedz 10000 latu (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās).”.

 (2) Šā panta pirmajā daļā minētais skaidras naudas lietošanas ierobežojums neattiecas vienīgi uz kuģu aģentēšanas un gaisakuģu aģentēšanas komercsabiedrībām, kā arī starptautisko autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas komercsabiedrību veiktajiem starptautiskajiem autopārvadājumiem un kravas ekspedīcijas darījumiem. Minētās komercsabiedrības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā šā panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā deklarē mēneša laikā veiktos darījumus, kuru kopsumma pārsniedz 10 000 latu.

(3) Šā panta normas neattiecas uz:

1) kredītiestāžu pakalpojumiem;

2) skaidras naudas iemaksām kredītiestādēs šā panta pirmajā daļā minēto darījumu dalībnieku kontos.

(4) Mazumtirdzniecībā veiktajos darījumos šā panta normas attiecināmas tikai uz preču pircēju.

(5) Maksājumos par pakalpojumiem, kurus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz Ceļu satiksmes drošības direkcija, šā panta normas attiecināmas tikai uz pakalpojumu saņēmēju.”.

34.pants. Atbildība par uzņēmējdarbības veikšanu, nereģistrējoties kā nodokļu maksātājam un citiem nodokļu likumu pārkāpumiem

Ja fiziskā vai juridiskā persona, kas veic uzņēmējdarbību, nereģistrējas kā nodokļu maksātājs vai 30 dienu laikā pēc noteiktā termiņa neiesniedz nodokļu likumos paredzētās deklarācijas vai nodokļu aprēķinus, kā arī saimniecības un grāmatvedības dokumentus, bez kuriem nodokļu administrācijas ierēdņi (darbinieki) nevar noteikt nodokļu bāzi, vai nerada iespēju iekasēt nodokļus, vai neatļauj nodokļu administrācijas ierēdnim (darbiniekam) ieiet nodokļu maksātāja telpās, kad šim ierēdnim (darbiniekam) ir tādas tiesības, tad:

2) pēc nodokļu administrācijas pieprasījuma:

a) ministrijām, pašvaldībām un citām institūcijām jāatsauc nodokļu maksātājam izsniegtā atļauja (licence) veikt uzņēmējdarbību;

b) muitas iestādēm jāaptur nodokļu maksātāja eksporta un importa operācijas;

c) bankām jāpārtrauc līdzekļu izsniegšana un pārskaitījumi no nodokļu maksātāja konta, līdz tiek saņemts nodokļu administrācijas rakstveida atsaukums vai tiesas nolēmums;

7. Izslēgt 34.panta 2.punkta “b” apakšpunktu.

 

 

 

 

 

9. Izslēgt 34.panta 2.punkta “b” apakšpunktu.

Pārejas noteikumi

 

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 88.punktu šādā redakcijā:

“88. Ja pret uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāli, nodaļu vai pārstāvniecību, kura atbilstoši Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma II nodaļas noteikumiem attiecīgajā termiņā nav pieteikta ierakstīšanai komercreģistrā un par kuras likvidāciju nav pieņemts lēmums, savus prasījumus komercreģistra iestādei — Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram — ir pieteikušas tikai nodokļu administrācijas un šo prasījumu kopsumma nepārsniedz 5000 latus, nodokļu parādi tiek dzēsti, pamatojoties uz komercreģistra iestādes — Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra — iesniegumu un tam pievienoto nodokļu administrācijas izziņu par nodokļu parādiem, norādot katra nodokļu veida pamatparādu, pamatparāda palielinājuma naudu, nokavējuma naudu un soda naudu. Valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmos nodokļu parādus dzēš Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors, bet pašvaldību budžetos ieskaitāmo nodokļu parādus — attiecīgās pašvaldības.”

 

 

 

 

 

 

10. Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 88.,89. un 90.punktu šādā redakcijā:

“88. Ja pret uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), filiāli, nodaļu vai pārstāvniecību, kura atbilstoši Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma II nodaļas noteikumiem attiecīgajā termiņā nav pieteikta ierakstīšanai komercreģistrā un par kuras likvidāciju nav pieņemts lēmums, savus prasījumus komercreģistra iestādei — Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram — ir pieteikušas tikai nodokļu administrācijas un šo prasījumu kopsumma nepārsniedz 5000 latus, nodokļu parādi tiek dzēsti, pamatojoties uz komercreģistra iestādes — Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra — iesniegumu un tam pievienoto nodokļu administrācijas izziņu par nodokļu parādiem, norādot katra nodokļu veida pamatparādu, pamatparāda palielinājuma naudu, nokavējuma naudu un soda naudu. Valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmos nodokļu parādus dzēš Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors, bet pašvaldību budžetos ieskaitāmo nodokļu parādus — attiecīgās pašvaldības.

 

 

11

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 89. un 90.punktu šādā redakcijā:

 „89. Likuma 23.panta trešajā daļā minētie nodokļu revīzijas (audita) termiņa ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad nodokļu revīzija (audits) ir uzsākta pēc kriminālprocesa virzītāja pieprasījuma vai nodokļu administrācija ir saņēmusi kriminālprocesa virzītāja pieprasījumu par nodokļu revīzijas (audita) veikšanu līdz 2007.gada 1.janvārim.

90. Grozījums likuma 29.panta otrajā daļā neattiecas uz soda naudas summām, kuru maksāšanas termiņš iestājās līdz 2006.gada 31.decembrim.”

 

Atbalstīts

Atbalstīts

89. Likuma 23.panta trešajā daļā minētie nodokļu revīzijas (audita) termiņa ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad nodokļu revīzija (audits) ir uzsākta pēc kriminālprocesa virzītāja pieprasījuma vai nodokļu administrācija ir saņēmusi kriminālprocesa virzītāja pieprasījumu par nodokļu revīzijas (audita) veikšanu līdz 2007.gada 1.janvārim.

90. Grozījums likuma 29.panta otrajā daļā neattiecas uz soda naudas summām, kuru maksāšanas termiņš iestājās līdz 2006.gada 31.decembrim.”

 

9. Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

12

 

Juridiskais birojs

Ierosinām nenumurēt noteikumu par likuma spēkā stāšanās laiku.

Atbalstīts

Atbalstīts

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 [1] 10) pieņemt lēmumu par nodokļu revīzijas (audita) veikšanu un ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms tās uzsākšanas rakstveidā informēt nodokļu maksātāju par nodokļu revīzijas (audita) veikšanu, norādot nodokļu revīzijas (audita) uzsākšanas dienu, revīzijas (audita) termiņu, pārbaudāmos nodokļus, nodokļu deklarācijas posteņus, pārbaudāmās nodevas vai citus valsts noteiktos maksājumus un taksācijas periodus;”

(10.punkta redakcija, kas stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī. 2006.gada 26.oktobra likuma grozījumi)

 

[2] (3) Nodokļu administrācija pieņem lēmumu par nodokļu revīzijas (audita) rezultātiem ne vēlāk kā 90 dienu laikā no nodokļu revīzijas (audita) uzsākšanas dienas, izņemot gadījumus, kad nodokļu administrācijas augstākā amatpersona ir pagarinājusi lēmuma pieņemšanas termiņu atbilstoši šā panta 3.daļai.”;

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:              

“(31) Nodokļu administrācijas augstākā amatpersona ir tiesīga pagarināt nodokļu revīzijas (audita) lēmuma pieņemšanas termiņu līdz 30 dienām, ja ir nepieciešama papildu informācija nodokļu revīzijas (audita) veikšanai, un līdz 60 dienām, ja ir nepieciešama informācija no ārvalstu nodokļu administrācijas vai citām kompetentām ārvalstu iestādēm. Nodokļu revīzijas (audita) termiņā neieskaita laikposmu:

1)  no dienas, kad ārvalstu nodokļu administrācijai vai citām kompetentām ārvalstu iestādēm pieprasīta informācija, līdz atbildes saņemšanas dienai;

2)  par kādu nodokļu maksātājs ir nokavējis nodokļu administrācijas pieprasītās informācijas iesniegšanas termiņu, ja nokavējuma fakts ir dokumentāri pierādīts un pieprasītās ziņas attiecas uz nodokļu revīzijā (auditā) pārbaudāmiem nodokļiem, nodevām vai citiem valsts noteiktajiem maksājumiem, un tās ir vai tām vajadzēja būt nodokļu maksātāja rīcībā;

3)  kurā nodokļu revīzijas (audita) veikšana nav bijusi iespējama nodokļu maksātāja vai tā pilnvaroto personu prombūtnes dēļ, arī slimības dēļ, ja prombūtnes fakts ir dokumentāri apstiprināts.”;

( (3) un (31) daļas redakcija, kas stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī. 2006.gada 26.oktobra likuma grozījumi)