Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2006. gada  14. decembris

Nr.9/2 – 2.1-13-(9/06) 

 

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz pavairot un izdalīt deputātiem komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta ”Grozījums Fizisko personu datu aizsardzības likumā” (Nr. 99/Lp9) izskatīšanai 2.lasījumā.

 

Pielikumā: Komisijas apkopotie priekšlikumi uz  2 lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 


Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

            Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījums Fizisko personu datu aizsardzības likumā

(Nr.99 /Lp9 )

 

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(2)

Ministru kabineta atzinums

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Fizisko personu datu aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 9.nr.; 2002, 23.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

 

Izdarīt Fizisko personu datu aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 9.nr.; 2002, 23.nr.) šādu grozījumu:

26.pants. (1) Personas datu apstrādes sistēmas aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības nosaka Ministru kabinets.

(2) Valsts un pašvaldību institūcijas katru gadu iesniedz Datu valsts inspekcijai personas datu apstrādes sistēmu iekšējā audita atzinumu (arī sistēmas riska analīzi) un pārskatu par informācijas drošības jomā veiktajiem pasākumiem.

Papildināt 26.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Datu valsts inspekcija, akreditējot personu, kas vēlas veikt sistēmu auditu valsts un pašvaldību institūciju personas datu apstrādes sistēmās, veic ārējā sistēmas auditora:

1) pirmreizēju akreditāciju;

2) atkārtotu akreditāciju;

 

 

 

 

 

Papildināt 26.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Datu valsts inspekcija, akreditējot personu, kas vēlas veikt sistēmu auditu valsts un pašvaldību institūciju personas datu apstrādes sistēmās, veic ārējā sistēmas auditora:

1) pirmreizēju akreditāciju;

2) atkārtotu akreditāciju;

 

3) akreditācijas apliecības darbības atjaunošanu;

1

Juridiskais birojs

Izslēgt 26.panta trešās daļas 3.punktā vārdu “apliecības”.

Atbalstīts

Atbalstīts

3) akreditācijas darbības atjaunošanu;

 

4) akreditācijas apliecības derīguma termiņa pagarināšanu;

 

2

Juridiskais birojs

Izslēgt 26.panta trešās daļas 4.punktā vārdus “apliecības derīguma”.

Atbalstīts

Atbalstīts

4) akreditācijas termiņa pagarināšanu;

 

 

5) akreditācijas apliecības dublikāta izsniegšanu.

 

 

 

 

5) akreditācijas apliecības dublikāta izsniegšanu.

 

(4) Par katras šā panta trešajā daļā minētās darbības veikšanu maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā."

 

 

 

 

(4) Par katras šā panta trešajā daļā minētās darbības veikšanu maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā."

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.