Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2005. gada 17. marta
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
1. Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Pacientu tiesību likums". (Reģ. nr.1137)
                        (Dok. nr.3867, 3867A)
                         Ministru kabinets
2.         2. Likumprojekts "Par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto vienošanos starp Latvijas Republiku un Menas salu par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un pagaidu piemērošanu saistībā ar to". (Reģ. nr.1138)
                        (Dok. nr.3868, 3868A)
                         Ministru kabinets
3.         3. Likumprojekts "Par izdienas pensijām diplomātiskajā un konsulārajā dienestā". (Reģ. nr.1139)
                        (Dok. nr.3880, 3880A)        (Balsojums: par-49, pret-14, atturas-7)
                         Ārlietu komisija
4.         4. Likumprojekts "Par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto vienošanos starp Latvijas Republiku un Gērnsiju par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un pagaidu piemērošanu saistībā ar to". (Reģ. nr.1140)
                        (Dok. nr.3883, 3883A)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Nacionālo bibliotēku"". (Reģ. nr.1141)
                        (Dok. nr.3891, 3891A)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā". (Reģ. nr.1142)
                        (Dok. nr.3903, 3903A)
                         Ministru kabinets
7.         7. Likumprojekts "Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā". (Reģ. nr.1143)
                        (Dok. nr.3904, 3904A)
                         Ministru kabinets
8.         8. Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā". (Reģ. nr.1144)
                        (Dok. nr.3905, 3905A)
                         Ministru kabinets
9.         9. Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā". (Reģ. nr.1145)
                        (Dok. nr.3906, 3906A)
                         Ministru kabinets
10.         10. Likumprojekts "Finanšu konglomerātu likums". (Reģ. nr.1146)
                        (Dok. nr.3907, 3907A)
                         Ministru kabinets
11.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par diplomātisko pasi"". (Reģ. nr.1147)
                        (Dok. nr.3908, 3908A)
                         Ministru kabinets
2. Par atvaļinājuma piešķiršanu

12.         1. Deputātam Mārim Gulbim.
                        (Dok. nr.3876)        (Balsojums: par-63, pret-0, atturas-0)
13.         2. Deputātei Vairai Paeglei.
                        (Dok. nr.3909)        (Balsojums: par-61, pret-1, atturas-0)
14.         3. Deputātam Jānim Straumem.
                        (Dok. nr.3910)        (Balsojums: par-63, pret-0, atturas-0)
15.         4. Deputātei Ingrīdai Ūdrei.
                        (Dok. nr.3911)        (Balsojums: par-63, pret-0, atturas-0)


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
16.         1. Lēmuma projekts "Par deputāta Aleksandra Kiršteina atsaukšanu no Saeimas Ārlietu komisijas". (Lēm. proj. reģ. nr.658)
                        (Dok. nr.3870)        (Balsojums: par-16, pret-53, atturas-0)
                         Deputāti Jānis Jurkāns, Jānis Urbanovičs, Ivans Ribakovs, Aleksandrs Bartaševičs, Boriss Cilevičs, Aleksejs Vidavskis, Vitālijs Orlovs, Valērijs Agešins, Aleksandrs Golubovs, Martijans Bekasovs
17.         2. Lēmuma projekts "Par Ineses Lauras Zemītes apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.661)
                        (Dok. nr.3889)        (Balsojums: par-69, pret-1, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
18.         3. Lēmuma projekts "Par Vitas Pilsumas apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomes locekli". (Lēm. proj. reģ. nr.662)
                        (Dok. nr.3898)        (Balsojums: par-68, pret-2, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
19.         4. Lēmuma projekts "Par Valentīnas Zeiles apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomes locekli". (Lēm. proj. reģ. nr.663)
                        (Dok. nr.3899)        (Balsojums: par-68, pret-2, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
49.         Lēmuma projekts "Par deputāta Mihaila Pietkeviča atsaukšanu no Saeimas Juridiskās komisijas". (Lēm. proj. reģ. nr.666)
                        (Dok. nr.3928)        (Balsojums: par-64, pret-3, atturas-3)
                         Deputāti: Valdis Ģīlis, Aleksandrs Kiršteins, Anta Rugāte, Elita Šņepste, Raimonds Pauls, Mareks Segliņš, Ēriks Zunda, Vineta Muižniece, Atis Slakteris, Mihails Pietkevičs
50.         Lēmuma projekts "Par deputāta Mihaila Pietkeviča ievēlēšanu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā". (Lēm. proj. reģ. nr.667)
                        (Dok. nr.3929)        (Balsojums: par-43, pret-24, atturas-6)
                         Deputāti: Valdis Ģīlis, Aleksandrs Kiršteins, Anta Rugāte, Elita Šņepste, Raimonds Pauls, Mareks Segliņš, Ēriks Zunda, Vineta Muižniece, Atis Slakteris, Mihails Pietkevičs


III. Likumprojektu izskatīšana
21.         2. Likumprojekts "Par 1974.gada 1.novembra Starptautiskās konvencijas par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras 1978.gada protokolu". (Reģ. nr.1098)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.3700, 3700B)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
23.         4. Likumprojekts "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā". (Reģ. nr.1117)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.3767, 3767B)        (Balsojums: par-67, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
24.         5. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem"". (Reģ. nr.1118)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.3768, 3768B)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-0)
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
25.         6. Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā". (Reģ. nr.1131)
                         (2. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.3826, 3826B)        (Balsojums: par-54, pret-0, atturas-13)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
26.         7. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts zemes dienestu"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.22) (Reģ. nr.1080)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3884)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
27.         8. Likumprojekts "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likums". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.21 ) (Reģ. nr.1079)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3893)        (Balsojums: par-62, pret-2, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
28.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.16) (Reģ. nr.1074)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3896)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
29.         10. Likumprojekts "Civilstāvokļa aktu likums". (Reģ. nr.837)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3848)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
31.         12. Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā". (Reģ. nr.864)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3877)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)
                         Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
30.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu"". (Reģ. nr.1009)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3875)        (Balsojums: par-73, pret-1, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
32.         13. Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā". (Reģ. nr.1010)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3879)        (Balsojums: par-54, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
33.         14. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Iekļauti likumprojekti ar reģ. nr.803, nr.955, nr.999, nr.1053, nr.1064, nr.1093) (Reģ. nr.742)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3881)        (Balsojums: par-56, pret-8, atturas-5)
                         Juridiskā komisija
34.         15. Likumprojekts "Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums". (Reģ. nr.993)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3886)        (Balsojums: par-69, pret-1, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
35.         16. Likumprojekts "Kara tiesu likums". (Reģ. nr.1023)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3888)        (Balsojums: par-54, pret-15, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
36.         17. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"". (Reģ. nr.1021)
                 &nb sp;       (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3890)        (Balsojums: par-59, pret-13, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
37.         18. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"". (Reģ. nr.1083)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3892)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
38.         19. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"". (Reģ. nr.1058)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3897)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
39.         20. Likumprojekts "Biodegvielas likums". (Reģ. nr.1061)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3901)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
40.         21. Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku barības aprites likumā". (Reģ. nr.1127)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.3799, 3874)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
41.         22. Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā". (Reģ. nr.1085)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3613, 3878)        (Balsojums: par-67, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
42.         23. Likumprojekts "Grozījumi Iepakojuma likumā". (Reģ. nr.1031)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3406, 3885)        (Balsojums: par-65, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
43.         24. Likumprojekts "Grozījumi Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likumā". (Reģ. nr.1072)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3590, 3887)        (Balsojums: par-67, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
44.         25. Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā". (Reģ. nr.1123)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3795, 3894)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
45.         26. Likumprojekts "Grozījumi Muitas likumā". (Reģ. nr.1128)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3800, 3895)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
46.         27. Likumprojekts "Rīgas Doma likums". (Reģ. nr.875)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2873, 3900)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
47.         Lēmuma projekts "Par piekrišanu Saeimas deputāta Jāņa Šmita saukšanai pie administratīvās atbildības". (Lēm. proj. reģ. nr.664)
                        (Dok. nr.3921)        (Balsojums: par-24, pret-35, atturas-9)
                         Mandātu un iesniegumu komisija
48.         Lēmuma projekts "Par Valsts kontroles 2004.gada finanšu pārskata revīziju". (Lēm. proj. reģ. nr.665)
                        (Dok. nr.3925)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-0)
                         Publisko izdevumu un revīzijas komisija

Sēde beigusies 12:06!!!