Iesniedz Juridiskā komisija

Iesniedz Juridiskā komisija                                                                                                                                         Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts “Grozījumi Komerclikumā”

(reģ. nr. 1085)

 

1.

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

2.

Pirmajā lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

3.

Pr. nr.

4.

Priekšlikumi

5.

Juridiskās komisijas atzinums

6.

Redakcija, kādā likumprojektu otrajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

 

 

 

Kārtības ruļļa 95.pantā noteiktajā kārtībā priekšlikumi likumprojektam netika iesniegti

 

 

 

Izdarīt Komerclikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 15.nr.; 2002, 6.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Komerclikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 15.nr.; 2002, 6.nr.) šādus grozījumus:

191.pants. Daļas mantošana

(1) Dalībnieka nāves gadījumā viņam piederošā daļa pāriet mantojumā viņa mantiniekiem, ja statūtos nav noteikts, ka daļa pāriet sabiedrībai. Ja statūtos paredzēts, ka mirušā dalībnieka daļa pāriet sabiedrībai, tad sabiedrībai ir pienākums izmaksāt mantiniekiem atlīdzību atbilstoši tai likvidācijas kvotai, kuru saņemtu mirušais dalībnieks mantojuma atklāšanās brīdī.

(2) Daļas, kurām nav mantinieku, piekrīt valstij. Valstij nav balsstiesību, un, nosakot pārstāvības normu, šīs daļas netiek ņemtas vērā.

(3) Iegūtās daļas valsts piedāvā pārdošanai esošajiem sabiedrības dalībniekiem ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc to iegūšanas. Valsts vārdā šo daļu pārdošanu veic attiecīga valsts iestāde.

 

 

1.  191.pantā:

papildināt pirmo daļu aiz vārdiem "izmaksāt mantiniekiem" ar vārdiem "vai Civillikuma 416.pantā minētajā gadījumā – valstij";

 

 

 

 

 

 

aizstāt trešajā daļā vārdus "attiecīga valsts iestāde" ar vārdiem "attiecīgā institūcija".

 

 

.

 

 

 

1.  191.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc  vārdiem "izmaksāt mantiniekiem" ar vārdiem "vai – Civillikuma 416.pantā minētajā gadījumā – valstij";

 

 

 

 

 

 

aizstāt trešajā daļā vārdus "attiecīga valsts iestāde" ar vārdiem "attiecīgā institūcija".

 

2. Papildināt likumu ar 238.pantu šādā redakcijā:

 "238.pants. Akciju mantošana

(1) Akcijas, kurām nav mantinieku, piekrīt valstij. Valstij nav balsstiesību, un, nosakot pārstāvības normu, šīs akcijas netiek ņemtas vērā.

(2) Iegūtās akcijas valsts piedāvā pārdošanai likumā un sabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc to iegūšanas. Valsts vārdā akcijas pārdod attiecīgā institūcija."

 

 

 

2. Papildināt likumu ar 238.pantu šādā redakcijā:

 "238.pants. Akciju mantošana

(1) Akcijas, kurām nav mantinieku, piekrīt valstij. Valstij nav balsstiesību, un, nosakot pārstāvības normu, šīs akcijas netiek ņemtas vērā.

(2) Iegūtās akcijas valsts piedāvā pārdošanai likumā un sabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc to iegūšanas. Valsts vārdā akcijas pārdod attiecīgā institūcija."