LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2005. gada 10. martā

Nr.9/2 – 2 –  17

 

Saeimas Prezidijam

 

          Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta ”Grozījumi Muitas likumā” (Reģ.nr. 1128, dok.nr. 3800) izskatīšanu 1.lasījumā.

          Komisija izskatīja minēto likumprojektu šā gada 9. marta  sēdē un atbalstīja to.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

priekšsēdētājs                                               A.Slakteris

 

 

 

 

 

 

 


Likumprojekts

 

Grozījumi Muitas likumā

 

Izdarīt Muitas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 9.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 4.pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Ministru kabinets nosaka muitošanas un muitas kontroles kārtību, kā arī kārtību, kādā preces tiek atbrīvotas no muitas nodokļa atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.

 

(4) Ministru kabinets nosaka valsts nodevas likmes par muitas iestāžu pakalpojumiem un to samaksas kārtību.

 

(5) Komercsabiedrību iesniegumu par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu, kā arī iesniegto iesniegumu noraidījumu tālāku virzību atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem koordinē Ministru kabineta izveidota Muitas nodokļa atcelšanas un kvotu konsultatīvā padome. Muitas nodokļa atcelšanas un kvotu konsultatīvās padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets."

 

2. Izslēgt 11.panta trešo daļu.

 

3. Papildināt likumu ar 12.1 pantu šādā redakcijā:

 

"12.pants. Pārstāvības ierobežojums

Tiešās pārstāvības pakalpojumus ir tiesīgi sniegt tikai muitas brokeri."

 

4. Aizstāt 27.pantā vārdus "muitošanas speciālista izglītību apliecinošs dokuments" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "muitošanas speciālista kvalifikācijas sertifikāts" (attiecīgā locījumā).

 

5. Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:

 

"28.pants. Muitošanas speciālista kvalifikācijas sertifikāts

Muitošanas speciālista kvalifikācijas sertifikātu pēc kvalifikācijas kursu pabeigšanas izsniedz uz trijiem gadiem. Kursu programmu, saskaņojot ar Valsts ieņēmumu dienestu, izstrādā un īsteno augstskola, kurai ir akreditēta profesionālās augstākās izglītības studiju programma muitas eksperta kvalifikācijas ieguvei."

 

6. Aizstāt 31.pantā vārdus "muitošanas speciālista izglītību apliecinošu dokumentu" ar vārdiem "muitošanas speciālista kvalifikācijas sertifikātu".

 

7. Izteikt 33.panta 2.punktu šādā redakcijā:

 

"2) iebrauc vai izbrauc no Eiropas Savienības dalībvalstīm, neizbraucot no Eiropas Savienības muitas teritorijas, vai iebrauc Eiropas Savienības muitas teritorijā no ārvalstīm, neizbraucot no Eiropas Savienības muitas teritorijas. Šādām precēm nepiemēro atbrīvojumu no muitas nodokļa un citiem normatīvajos aktos paredzētajiem nodokļiem."