Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam (steidzams)

 

 “Grozījumi likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem””

(reģ.nr. 1118)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

p.k

Priekšlikumi

 

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

2.lasījumam

Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem

Grozījumi likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”

 

 

 

Grozījumi likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”

 

Izdarīt likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr., 2004, 2.nr., 14.nr.) šādus grozījumus:

 

 

Priekšlikumi netika iesniegti.

 

Izdarīt likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr., 2004, 2.nr., 14.nr.) šādus grozījumus:

11.pants.  (1) Uzlikt bērnam par pienākumu veikt sabiedrisko darbu var uz laiku no 10 līdz 40 stundām.

(2) Sabiedriskais darbs ir bērna iesaistīšana sabiedrībai nepieciešamos pašvaldības noteiktajos darbos, ko bērns pilda bez atlīdzības savas dzīvesvietas apvidū no pamatdarba un mācībām brīvajā laikā. Sabiedriskie darbi organizējami, ievērojot likumā noteiktos bērna nodarbināšanas aizliegumus un ierobežojumus.

(3) Sabiedrisko darbu kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

1. Izslēgt 11.panta otrajā daļā vārdus “pašvaldības noteiktajos”.

 

 

 

 

 

 

1. Izslēgt 11.panta otrajā daļā vārdus “pašvaldības noteiktajos”.

29.pants.  (1) Tiesa vai administratīvā komisija lēmumu par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērnam nosūta bērna dzīvesvietas pašvaldībai izpildīšanai.

(2) Šā likuma 6.panta pirmās daļas 3.punktā minētajā gadījumā lēmumu par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērnam nosūta arī personai, iestādei vai organizācijai, kurai bērns nodots galvojumā.

 

 

 

2. Papildināt 29.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Lēmumu par sabiedrisko darbu noteikšanu nosūta Valsts probācijas dienestam izpildei.”;

uzskatīt līdzšinējo otro daļu  par panta trešo daļu.

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 29.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Lēmumu par sabiedrisko darbu noteikšanu nosūta Valsts probācijas dienestam izpildei.”;

uzskatīt līdzšinējo otro daļu  par panta trešo daļu.

 

30.pants.  (1) Lēmuma par sabiedrisko darbu izpildi uzrauga Valsts probācijas dienests.

(2) Lēmuma par ievietošanu sociālās korekcijas izglītības iestādē izpildi uzrauga attiecīgās iestādes vadītājs.

(3) Lēmuma par cita audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu izpildi uzrauga pašvaldības izraudzīta iestāde sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu, bērna vecākiem, izglītības iestādēm, Valsts policiju, sabiedriskajām organizācijām un citām iestādēm.

 

3. Izslēgt 30.panta pirmo daļu.

 

 

 

 

3. Izslēgt 30.panta pirmo daļu.

 

 

 

 


 

Likumprojekts 2.lasījumam (steidzams)

 

Grozījumi likumā

“Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”

 

 

Izdarīt likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr., 2004, 2., 14.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 11.panta otrajā daļā vārdus “pašvaldības noteiktajos”. 

 

2. Papildināt 29.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Lēmumu par sabiedrisko darbu noteikšanu nosūta Valsts probācijas dienestam izpildei.”;

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par panta trešo daļu.

 

3. Izslēgt 30.panta pirmo daļu.