Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2008.gada 18.decembra
sēdes darba kārtība (18:15)
I. Prezidija ziņojumi


Par iesniegtajiem likumprojektiem


1.         1. Likumprojekts "Grozījumi Civilstāvokļa aktu likumā". (Nr.1004/Lp9)

(Dok. Nr.3445, 3445A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Juridiskā komisijai (atbildīgā)


2.         2. Likumprojekts "Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā". (Nr.1006/Lp9)

(Dok. Nr.3447, 3447A)
Ministru kabinets
Nodots komisijām :    Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai (atbildīgā)


3.         3. Likumprojekts "Grozījumi Gada pārskatu likumā". (Nr.1051/Lp9)

(Dok. Nr.3522, 3522A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


4.         4. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību"". (Nr.1052/Lp9)

(Dok. Nr.3523, 3523A)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


48.         Likumprojekts "Grozījums Ārstniecības likumā". (Nr.1055/Lp9)

(Dok. Nr.3546)
Sociālo un darba lietu komisija
Nodots komisijai :    Sociālo un darba lietu komisijai (atbildīgā)


49.         Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā". (Nr.1056/Lp9)

(Dok. Nr.3547)
Tautsaimniecības komisija
Nodots komisijai :    Tautsaimniecības komisijai (atbildīgā)


41.         Likumprojekts "Banku pārņemšanas likums". (Nr.1053/Lp9)

(Dok. Nr.3537)
Ministru kabinets
Nodots komisijai :    Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (atbildīgā)


51.         Likumprojekts "Banku pārņemšanas likums". (Nr.1053/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.3537, 3551)        (Balsojums: par-50, pret-23, atturas-14)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana


5.         1. Valsts kontroliera vēlēšanas.  (Nr.3520)

(Dok. Nr.3520)        (Balsojums: par-84, pret-5, atturas-0)   Paziņojums   


6.         2. Lēmuma projekts "Par Lailas Gulbes iecelšanu par Jelgavas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Nr.577/Lm9)

(Dok. Nr.3508)        (Balsojums: par-76, pret-2, atturas-1)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


7.         3. Lēmuma projekts "Par Anitas Moļņikas iecelšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi". (Nr.578/Lm9)

(Dok. Nr.3509)        (Balsojums: par-77, pret-1, atturas-0)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


42.         Lēmuma projekts "Par Stellas Blūmas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi". (Nr.582/Lm9)

(Dok. Nr.3539)        (Balsojums: par-71, pret-2, atturas-2)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


43.         Lēmuma projekts "Par Daces Kantsones iecelšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi". (Nr.583/Lm9)

(Dok. Nr.3540)        (Balsojums: par-70, pret-1, atturas-1)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


44.         Lēmuma projekts "Par Rudītes Miglas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi". (Nr.584/Lm9)

(Dok. Nr.3541)        (Balsojums: par-47, pret-5, atturas-22)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


45.         Lēmuma projekts "Par Solvitas Sērdienes iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi". (Nr.585/Lm9)

(Dok. Nr.3542)        (Balsojums: par-69, pret-1, atturas-1)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


46.         Lēmuma projekts "Par Vijas Videnieces atbrīvošanu no Ventspils tiesas tiesneša amata". (Nr.586/Lm9)

(Dok. Nr.3543)        (Balsojums: par-63, pret-3, atturas-9)   Paziņojums   
Juridiskā komisija


III. Likumprojektu izskatīšana


52.         Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā". (Nr.1056/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.3547)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Tautsaimniecības komisija


8.         1. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem". (Nr.834/Lp9)

(2. lasījums) (Steidzams)       (Nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.2810, 2810B)        (Balsojums: par-83, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


10.         3. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"''. (Nr.972/Lp9)

(2. lasījums) (Steidzams)       (4 priekšlikumi)
(Dok. Nr.3307, 3307B)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)   Likums   
Juridiskā komisija


11.         4. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumā "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu"". (Nr.978/Lp9)

(2. lasījums) (Steidzams)       (1 priekšlikums)
(Dok. Nr.3322, 3322B)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)   Likums   
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija


12.         5. Likumprojekts "Grozījums Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā". (Nr.984/Lp9)

(2. lasījums) (Steidzams)       (1 priekšlikums)
(Dok. Nr.3341, 3341B)        (Balsojums: par-64, pret-0, atturas-16)   Likums   
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija


13.         6. Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā". (Nr.983/Lp9)

(2. lasījums) (Steidzams)       (10 priekšlikumi)
(Dok. Nr.3340)        (Balsojums: par-87, pret-0, atturas-0)   Likums   
Sociālo un darba lietu komisija


14.         7. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā". (Nr.1002/Lp9)

(2. lasījums) (Steidzams)       (2 priekšlikumi)
(Dok. Nr.3432, 3432B)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)   Likums   
Juridiskā komisija


15.         8. Likumprojekts "Par Eiropas Padomes paplašinātā daļējā nolīguma par sportu (EPAS) statūtiem". (Nr.724/Lp9)

(2. lasījums)       (Nav priekšlikumu)
(Dok. Nr.3506, 3506B)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)   Likums   
Ārlietu komisija


16.         9. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Nr.599/Lp9) (Iekļauti likumprojekti Nr.661/Lp9; Nr.696/Lp9)

(3. lasījums)       (14 priekšlikumi)
(Dok. Nr.3503)        (Balsojums: par-55, pret-22, atturas-0)   Likums   
Juridiskā komisija


17.         10. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Nr.744/Lp9)

(3. lasījums)       (3 priekšlikumi)
(Dok. Nr.3504)        (Balsojums: par-75, pret-2, atturas-0)   Likums   
Juridiskā komisija


18.         11. Likumprojekts "Grozījums Notariāta likumā". (Nr.869/Lp9)

(3. lasījums)       (3 priekšlikumi)
(Dok. Nr.3505)        (Balsojums: par-66, pret-0, atturas-13)   Likums   
Juridiskā komisija


19.         12. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās"". (Nr.815/Lp9)

(3. lasījums)       (1 priekšlikums)
(Dok. Nr.3507)        (Balsojums: par-59, pret-7, atturas-11)   Likums   
Ārlietu komisija


20.         13. Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā". (Nr.772/Lp9)

(3. lasījums)       (3 priekšlikumi)
(Dok. Nr.3515)        (Balsojums: par-77, pret-2, atturas-1)   Likums   
Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


21.         14. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem"". (Nr.798/Lp9)

(3. lasījums)       (12 priekšlikumi)
(Dok. Nr.3517)        (Balsojums: par-66, pret-2, atturas-0)   Likums   
Tautsaimniecības komisija


22.         15. Likumprojekts "Grozījumi Administratīvā procesa likumā". (Nr.868/Lp9)

(3. lasījums)       (61 priekšlikums)
(Dok. Nr.3518)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-0)   Likums   
Juridiskā komisija


23.         16. Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā". (Nr.461/Lp9)

(3. lasījums)       (64 priekšlikumi)
(Dok. Nr.3521)        (Balsojums: par-68, pret-0, atturas-0)   Likums   
Tautsaimniecības komisija


24.         17. Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā". (Nr.943/Lp9)

(2. lasījums)       (2 priekšlikumi)
(Dok. Nr.3451)        (Balsojums: par-72, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


25.         18. Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā". (Nr.958/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.3232, 3452)        (Balsojums: par-71, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


26.         19. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem"". (Nr.980/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.3335, 3453)        (Balsojums: par-55, pret-13, atturas-2)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


28.         21. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"". (Nr.916/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.3043, 3510)        (Balsojums: par-76, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


29.         22. Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā". (Nr.1012/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.3460, 3512)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


30.         23. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"". (Nr.1013/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.3461, 3512)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


31.         24. Likumprojekts "Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums". (Nr.730/Lp9)

(2. lasījums)       (61 priekšlikums)
(Dok. Nr.3514)        (Balsojums: par-75, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


32.         25. Likumprojekts "Grozījumi Rāznas nacionālā parka likumā". (Nr.981/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.3338, 3516)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Agrārās, vides un reģionālās politikas komisija


33.         26. Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā". (Nr.964/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.3263, 3524)        (Balsojums: par-66, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


34.         27. Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā". (Nr.963/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.3262, 3525)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


35.         28. Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā". (Nr.962/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.3261, 3526)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


36.         29. Likumprojekts "Grozījumi Pārapdrošināšanas likumā". (Nr.961/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.3260, 3527)        (Balsojums: par-73, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


50.         Likumprojekts "Grozījums Ārstniecības likumā". (Nr.1055/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.3546, 3550)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
Sociālo un darba lietu komisija


IV. Lēmuma projekta izskatīšana


37.         Lēmuma projekts "Par likuma "Grozījumi Valsts civildienesta likumā" (Nr.542/Lp) otrreizējās caurlūkošanas pārcelšanu no Saeimas 2008.gada 18.decembra sēdes uz 2009.gada 26.februāra sēdi". (Nr.579/Lm9)

(Dok. Nr.3511)        (Balsojums: par-80, pret-0, atturas-1)   Pieņemts   
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija


39.         Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā". (Nr.1005/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.3535)        (Balsojums: par-76, pret-2, atturas-3)   Pieņemts   
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija


40.         Likumprojekts "Grozījumi Civilās aizsardzības likumā". (Nr.992/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.3536)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija


47.         Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā". (Nr.1001/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.3544)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)   Pieņemts   
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija


27.         20. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām"". (Nr.870/Lp9)

(1. lasījums)
(Dok. Nr.2973, 3459)        (Balsojums: par-70, pret-0, atturas-2)   Pieņemts   
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija


53.         Likumprojekts "Banku pārņemšanas likums". (Nr.1053/Lp9)

(2. lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr.3537B)        (Balsojums: par-49, pret-22, atturas-12)   Likums   
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija


54.         Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā". (Nr.1056/Lp9)

(2. lasījums) (Steidzams)
(Dok. Nr.3547)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)   Likums   
Tautsaimniecības komisija


9.         2. Likumprojekts "Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā". (Nr.973/Lp9)

(2. lasījums) (Steidzams)       (28 priekšlikumi)
(Dok. Nr.3513)        (Balsojums: par-91, pret-0, atturas-1)   Likums   
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
Sēde beigusies 22:41