Rīgā, 2008

Rīgā, 2008.gada 17.decembrī

Nr.9/3 – ______________

 

Saeimas Prezidijam

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 51.pantu, Juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu Saeimas š.g. 18.decembra sēdes izsludinātajā darba kārtībā un iekļaut tajā darba kārtības II sadaļā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par Stellas Blūmas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”;

“Par Daces Kantsones iecelšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi”;

“Par Rudītes Miglas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”;

“Par Solvitas Sērdienes iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”;

“Par Vijas Videnieces atbrīvošanu no Ventspils tiesas tiesneša amata”.

 

 

 

 

 Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                                   V.Muižniece


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

 

Par Stellas Blūmas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi

 

 

Iecelt Stellu Blūmu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi.