2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R ī g ā

 

 

 

 

2006.gada 18.decembrī Nr. 9/10-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

         

 

  Sociālo un darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 2008.gada 18.decembra Saeimas sēdes darba kārtībā un sadaļā „Likumprojektu izskatīšana” iekļaut likumprojektu  

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja                                              A.Barča