2007

2008. gada 16. decembrī

Nr.________________

 

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā š. g.16.decembra sēdē ir izskatījusi likumprojektu “Grozījums Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā” (Nr.984/Lp9) otrajam lasījumam.

Komisija lūdz minēto likumprojektu izskatīt Saeimas sēdē otrajā lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekta salīdzinošā tabula uz divām lpp.

 

Ar cieņu   

komisijas priekšsēdētājs                                                   Juris Dalbiņš

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija

 Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījums Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā

 (Nr. 984/Lp9);

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

(1)

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 21.nr.; 2007, 11.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

 

Izdarīt Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 21.nr.; 2007, 11.nr.) šādu grozījumu:

 

Pārejas noteikumi

 

1. Šā likuma 2.panta otrajā daļā un 7.panta trešajā un piektajā daļā noteiktās prasības izpildāmas līdz 2008.gada 31.decembrim.

 

2.pants. Īslaicīgās aizturēšanas vieta

 (2) Īslaicīgās aizturēšanas vietā iekārto:

1) slēgtas telpas aizturēto turēšanai (turpmāk - kamera);

2) procesuālo darbību veikšanas telpu (telpas);

3) mazgāšanās telpu;

4) tualetes telpu;

5) iežogotu laukumu aizturēto pastaigām svaigā gaisā;

6) gultas piederumu noliktavu;

7) aizturēto apskates telpu;

8) saimniecības telpu (telpas);

9) telpu (telpas) personām, kuras veic īslaicīgās aizturēšanas vietas diennakts apsardzību.

 

7.pants. Aizturētā sadzīves apstākļi

(3) Kameras platība nedrīkst būt mazāka par:

1) 4 kvadrātmetriem - vienvietīgā kamerā;

2) 7 kvadrātmetriem - divvietīgā kamerā;

3) 10 kvadrātmetriem - trīsvietīgā kamerā;

4) 12 kvadrātmetriem - četrvietīgā kamerā;

5) 15 kvadrātmetriem - piecvietīgā kamerā.

…

(5) Kamerā ierīko:

1) ūdensvadam pieslēgtu sanitāro mezglu, kas no pārējās telpas ir norobežots ar sienu, kuras augstums nepārsniedz 1,2 metrus;

2) pie grīdas piestiprinātu solu;

3) pie sienas piestiprinātu plauktiņu;

4) ja tā atrodas ārpus policijas amatpersonas redzesloka, - signālpogu policijas amatpersonas izsaukšanai.

 

Aizstāt pārejas noteikumu 1.punktā vārdus un skaitļus "līdz 2008.gada 31.decembrim" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2013.gada 31.decembrim".

 

 

 

 

 

 

Aizstāt pārejas noteikumu 1.punktā vārdus un skaitļus “līdz 2008.gada 31.decembrim” ar vārdiem un skaitļiem “līdz 2013.gada 31.decembrim”.

 

 

 

1.

Saeimas Juridiskais birojs:

          papildināt likumprojektu ar spēkā stāšanās noteikumu šādā redakcijā:

              „Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas”.   

 

atbalstīts

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.